28

3000 doden per jaar door arbeidsomstandigheden

FNV: Ongevallen op het werk relatief laag ... Q-koorts nieuwste killer … Asbest en chemische stoffen belangrijkste doodsoorzaak … Bond wil vandaag vlaggen bedrijven halfstok

Elk jaar sterven er in Nederland ten minste 3.000 mensen als gevolg van werk. Dat blijkt uit onderzoek van het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten/AMC op verzoek van de FNV. Dit ter gelegenheid van Workers Memorial Day: op 28 april herdenkt de vakbeweging wereldwijd werknemers die door hun werk gestorven zijn.

Persbericht FNV

FNV-federatiebestuurder Leo Hartveld spreekt van een “geruisloos drama, waarvoor veel meer aandacht moet komen. Waarom slaagt de overheid er wel in het aantal verkeersdoden aanzienlijk terug te dringen?”

Resultaten onderzoek

Uit het onderzoek blijkt dat kanker door het werken met chemische stoffen en asbest de voornaamste doodsoorzaak is: 1.350 sterfgevallen. Ook hart- en vaatziekten – te wijten aan veel te hoge werkdruk –  scoort hoog: 825 doden. Daarnaast sterven er ook werknemers aan longaandoeningen (570) en infectieziekten (50), waarvan Q-koorts een van de nieuwste voorbeelden is.

Schokkend is ook dat er jaarlijks naar schatting 200 ongeboren baby’s sterven, doordat hun ouders gewerkt hebben met gevaarlijke chemische stoffen. Het aantal doden door ongevallen op het werk is in vergelijking met de andere doodsoorzaken relatief laag: 100. Het onderzoek geeft geen cijfers over het aantal zelfdodingen door werknemers, bijvoorbeeld door pesten op het werk.

De onderzoekers constateren dat sterfte door werk een teken is van een falend arbeidsomstandighedenbeleid. En dat de meeste sterftegevallen voorkomen kunnen worden. Gert van der Laan van het Centrum voor Beroepsziekten stelt dat mensen in sommige beroepen eerder worden getroffen dan in andere. “De dood discrimineert. Daarbij speelt ook de wet van ophoping van ellende: mensen met ongunstige arbeidsomstandigheden hebben vaker een minder gunstige leefstijl (rookgewoontes, dieet).”

In reactie op de uitkomsten van het onderzoek stelt FNV-federatiebestuurder Leo Hartveld: “De grenzen van deregulering en privatisering zijn allang bereikt: bedrijfsartsen registreren slecht en de handhaving faalt. Bovendien moet de registratie van werkgerelateerde sterfte goed worden opgezet. De overheid moet ophouden om alles aan sociale partners over te laten.”

Hartveld constateert dat er bij de naleving van bestaande wetgeving een wereld te winnen is: “Het aantal arbeidsinspecteurs en onderzoeken is veel te laag. Theoretisch is de kans op een bedrijfsbezoek eens in de dertig jaar. En als er al eens een boete wordt uitgedeeld, is dat vaak een lachertje, zo laag. Bovendien moeten inspecteurs zich dan eerst door een complete papierwinkel heen werken.”

Oproep aan bedrijven: vlag halfstok op Workers Memorial Day

cc-foto: Zukunft Industrie

Geef een reactie

Laatste reacties (28)