79

65-plus korting is overbodige luxe

Economen Baarsma en Prast: Korting moet inkomensafhankelijk worden

De kortingen voor 65-plussers zouden moeten worden afgeschaft, dat betogen topeconomen Barbara Baarsma en Henriëtte Prast vandaag in Trouw. Omdat het vooral welgestelde ouderen zijn die gebruik maken van de korting, en zij ook nog eens langer leven dan ouderen met lagere inkomens, schiet de korting haar doel voorbij en kan men spreken van een ‘omgekeerd Robin Hood-beleid’.

De hoogleraren schrijven:

Subsidies zijn er om gewenst gedrag te bevorderen of om lagere inkomens in staat te stellen van voorzieningen gebruik te maken. Kortingen voor 65-plussers blijken precies andersom te werken. Het leeftijdscriterium zorgt daarmee voor een herverdeling van arm naar rijk.

Overigens willen de economen juist niet betogen dat er meer gekort kan worden op subsidiëring van cultuur en openbaar vervoer:

Het is een betoog voor een maatschappelijk verantwoorde afweging als het gaat om het subsidiëren van het gebruik van voorzieningen. Ofwel, we willen met korting meer mensen het museum, de bibliotheek, bioscoop, theater en OV in krijgen, ongeacht hun inkomen. Maar waarom dan niet iedereen de lagere toegangsprijs bieden? Ofwel, we willen mensen die krap bij kas zitten toegang bieden tot voorzieningen. Maar dan moet de subsidie afhankelijk zijn van inkomen, niet van leeftijd.

Trouw: ‘Schaf de kortingen voor 65-plussers af

Geef een reactie

Laatste reacties (79)