46

90 procent ‘importbruiden’ geen importbruid

strenge wetgeving schiet doel ver voorbij ... slechts 10 procent van de huwelijksmigranten Marokkaans of Turks ... gedwongen huwelijken marginaal verschijnsel ... inburgering niet gericht op ambities

De strenge wetgeving die de overheid heeft ingevoerd om gedwongen huwelijken met vrouwen uit Turkije en Marokko te voorkomen blijkt vooral mensen te treffen die daar niet onder vallen.

De Volkskrant schrijft over een onderzoek uitgevoerd door E-Quality, een kenniscentrum op het gebied van emancipatie en diversiteit.

Uit de cijfers blijkt dat de circa 15 duizend huwelijksmigranten die in 2008 naar Nederland kwamen, afkomstig zijn uit 160 landen. Slechts 10 procent is Turks of Marokkaans. Bovendien zijn ze helemaal niet zo laagopgeleid: 75 procent heeft een opleiding hoger dan de basisschool en 38 procent minimaal op mbo-niveau. Van gedwongen huwelijken blijkt nauwelijks sprake te zijn.

Eenderde van de ‘importbruiden’ betreft huwelijken met autochtonen, in de helft helft van de gevallen gaat het om partners van vluchtelingen of migranten. Slechts 14 procent van de huwelijken is met een partner gehaald uit het land van herkomst van de ouders. 

E-quality constateert ook dat de inburgering heel sterk gericht is op traditionele rolverdelingen waarbij de vrouw word geacht thuis voor de kinderen te zorgen. In de meeste gevallen willen vrouwen zelf carrière maken. De inburgering belemmert ze daarbij.

CC-foto: Andreas Solberg

Geef een reactie

Laatste reacties (46)