127

93% van de refo-christenen wijst homo zijn af

cc-foto: Roel Wijnants
cc-foto: Roel Wijnants

Een overweldigende meerderheid van de jonge orthodox-christelijken in Nederland vindt dat homo’s hun geaardheid niet in de praktijk mogen brengen. Dat blijkt uit een enquête van het Reformatorisch Dagblad onder 1100 streng gereformeerden tussen de 26 en 40 jaar. Homo’s an sich worden inmiddels in zekere mate geduld maar alleen als ze zich volledig onthouden van seksualiteit. “We moeten zondaren liefhebben, maar de zonde haten, zoals Jezus dat deed,” citeert de krant een ondervraagde ter verklaring. De resultaten bevestigen het beeld dat de orthodoxen zich moeilijk kunnen aanpassen aan de moderne samenleving.

Niettemin is er ook onder de orthodox-christelijken, die vaak in gesloten gemeenschappen leven, sprake van enige emancipatie. In vergelijking met 1981, toen een soortgelijk onderzoek werd gehouden, is er sprake van vooruitgang op bijvoorbeeld het gebied van voorbehoedsmiddelen. Vond 35 jaar geleden slechts 11,5 procent van de ondervraagden het gebruik van voorbehoedsmiddelen “min of meer verantwoord”, nu is dat percentage gestegen tot 60. Samenwonen buiten het huwelijk blijft echter taboe. 92 procent wijst dat af.

Wel zijn de strenggelovigen meer tv gaan kijken – vroeger streng verboden – en gebruiken ze sociale media. Behalve op zondag. Whatsappen is wel toegestaan op de Dag des Heren maar Facebook bevindt zich in de gevarenzone.

In zo’n 60 procent van de reformatorische huishoudens maken mensen ook op zondag –weleens– gebruik van sociale media, zoals Facebook, WhatsApp en Snapchat. „Ik gebruik zondag WhatsApp om met mijn vriendinnen bij te praten, maar ik zit niet op Facebook uitgebreid het nieuws te lezen en te scrollen”, zegt een gehuwde vrouw uit de Christelijke Gereformeerde Kerken.

Qua politiek kiest 82 procent voor de SGP, 13 procent voor de ChristenUnie, 2 procent voor het CDA en 1 procent voor de PVV. Op andere partijen wordt niet gestemd of men gaat helemaal niet stemmen.

Negentig procent van de orthodoxen is van mening dat omgang met mensen die er andere ideeën of geloven op na houden is toegestaan. Het isolement van de religieuze stroming is wat dat betreft doorbroken. Maar de vraag blijft of er in de praktijk ook daadwerkelijk sprake is van integratie. De neiging om alleen met geloofsgenoten om te gaan, ter voorkoming ‘besmet’ te worden met verlichte ideeën en opvattingen, blijft bestaan. Een ondervraagde formuleert het zo:

„Er is een duidelijk verschil tussen discipelschap in de wereld en vriendschap met de wereld. Een muis bouwt zijn huis ook niet in of onder de mand van de kat. Christenen moeten zich niet zo blootstellen aan de wereld. Ook niet onder het mom van vrome excuses, waarbij mensen zich ondertussen prima op hun gemak voelen in de wereld.”

In Nederland leven naar schatting zo’n 650.000 orthodox-gereformeerden.

De nieuwe refo: Een behoudend volkje

Geef een reactie

Laatste reacties (127)