179

‘Aanpak Vogelaarwijken mislukt’

Planbureau: 1 miljard euro en extra inspanningen hebben niets opgeleverd

Vijf jaar geleden kondigde het kabinet-Balkende IV met veel bombarie een plan een om de Vogelaarwijken in Nederland te verbeteren. Met een speciale aanpak zouden de gebieden op de gebieden wonen, werken, leren, integreren en veiligheid een flinke slag moeten maken. Nu, vijf jaar later, heeft de aanpak geen meetbaar resultaat opgeleverd. Dat concludeert het Sociaal Cultureel Planbureau in zijn rapport ‘Werk aan de Wijk’.

In totaal is in vier jaar tijd zo’n 1 miljard euro geïnvesteerd in de probleemwijken. Vooral de woningcorporaties staken dit geld in de wijken. Tevergeefs, want uit het SCP-onderzoek blijkt nu dat de verwachtingen van de in 2008 aangekondigde extra inspanningen, niets hebben opgeleverd. De leefbaarheid en de veiligheid zijn door de projecten in de Vogelaarwijken niet vergroot, noch is het zo dat meer bewoners zich uit de armoede hebben kunnen werken.

De Volkskrant schrijft:

In 2007 lanceerde toenmalig minister Ella Vogelaar (PvdA) het plan om met extra investeringen de veertig slechtste wijken in tien jaar tijd wezenlijk te verbeteren op de gebieden wonen, werken, leren, integreren en veiligheid. De veertig probleemwijken, met relatief veel allochtone bewoners en een gemiddeld laag inkomen, bungelden onderaan de ‘slechte lijstjes’, met hoge werkloosheid, hoge criminaliteit en veel sociale huurwoningen.

Van 2006 tot 2012 volgden de SCP-onderzoekers de veertig wijken om de statistische gegevens ervan met die van woonwijken die net buiten de speciale aanpak vielen en geen extra geld kregen te vergelijken. Die wijken blijken zich op dezelfde manier te hebben ontwikkeld.

Eén van de opmerkelijke bevindingen van het SCP is dat de buurtparticipatie in de Vogelaarwijken juist is gedaald. Het SCP vermoedt dat het etiket ‘achterstandswijk’ demotiverend heeft gewerkt en de wijkproblematiek juist zwaarder heeft gemaakt.

Wat wel een aantoonbaar positief effect heeft gehad volgens het SCP is het slopen van veelal naoorlogse flats en het bouwen van koopwoningen. De buurt ziet er dan beter uit waarmee meer mensen met een middeninkomen worden aangetrokken, aldus het SCP.

De Volkskrant: Planbureau: aanpak Vogelaarwijken mislukt

Geef een reactie

Laatste reacties (179)