52

Aantal boerenlandvogels neemt fors af

Snelste daler is de patrijs met maar liefst 66 procent

Het aantal boerenlandvogels is de afgelopen twintig jaar fors gedaald. Dat blijkt uit een Europees onderzoek waarbij 145 vogels in 25 landen zijn gemonitord. De snelste daler is de patrijs. Het aantal nam met maar liefst 66 procent af.

De grootste oorzaak voor de achteruitgang is de intensieve landbouw. Vogels kunnen niet goed in dergelijke gebieden leven. Daarom roept Vogelbescherming Nederland op boeren te stimuleren om ervoor te zorgen dat vogels beter in hun gebied kunnen (over-)leven. De Vogelbescherming hoopt dat het nieuwe Europese landbouwbeleid, waar in oktober voorstellen voor zullen komen, ook ingaat op natuurvriendelijke methoden voor landbouw:

Het gaat niet om een keuze maken tussen het produceren van voedsel en natuurbescherming. We zijn ervan overtuigd dat beiden hand in hand kunnen gaan.”

De Volkskrant: Forse daling aantal boerenlandvogels

cc-foto: Frans Schouwenburg

Vogel het uit: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (52)