29

Aantal insecten in Nederland dramatisch verminderd

Het aantal insecten in Nederland neemt dramatisch af. Dat blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Op basis van een analyse van onderzoeken naar loopkevers en nachtvlinders over de afgelopen decennia blijkt dat hun aantallen met respectievelijk 72 procent en 54 procent zijn verminderd in natuurgebieden. Deze resultaten komen overeen met onderzoeken uitgevoerd in Duitsland en Frankrijk.

Het Nederlandse onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van Natuurmonumenten. Wetenschappers van de Radboud Universiteit en het Kenniscentrum Insecten (EIS) hebben daarbij gekeken naar insectentrends in Nederlandse natuurgebieden. Directeur Natuurmonumenten Marc van den Tweel zegt:

Het aantal onderzoeken met onheilspellende berichtgeving stapelt zich in hoog tempo op. Van de 47 gemeten vlindersoorten in Nederland neemt de helft sinds 1992 af. Een Frans onderzoek toonde aan dat vogelpopulaties met gemiddeld 33% zijn afgenomen sinds 2000. Oorzaak: er zijn niet genoeg insecten om ze te voeden.

Recentelijk stuurde minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) een rapport aan de Tweede Kamer waarin de Nederlandse situatie rondom insecten wordt beschreven. In het rapport staat dat ‘de langetermijnafname van insectenpopulaties in Nederland mogelijk kan worden verklaard door factoren die met ontwikkelingen in de landbouw samenhangen.’ Het gaat daarbij om intensivering van het agrarisch landgebruik, teveel aan stikstof en fosfaat, en het gebruik van meer bestrijdingsmiddelen. Ook versnippering van natuurlijke leefgebieden draagt volgens het rapport mogelijk bij aan de afname.

Volgens Van den Tweel is er geen enkel ander Europees land dat zo intensief gebruik maakt van gewasbeschermingsmiddelen als Nedelrand:

Dat moet anders, we moeten toe naar minder chemie, meer biologie en meer innovatie. Bulkproductie gericht op de wereldmarkt heeft in ons kleine land op termijn gewoon geen toekomst.

cc-foto: Brett Hondow

Geef een reactie

Laatste reacties (29)