76

Aantal mensen in bijstand blijft stijgen, toename het hoogst onder jongeren

Het aantal mensen met een bijstandsuitkering is voor het derde kwartaal in een jaar gestegen. In maart van dit jaar zaten er in totaal 433.000 mensen in de bijstand. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Vooral het aantal jongeren in de bijstand is fors omhooggegaan, namelijk met 3000 ten opzichte van een jaar eerder.

Bijstandsgerelateerde uitkeringen, zoals die op grond van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), die in maart 2020 is gestart vanwege de coronacrisis, zijn niet meegeteld. De stijging van het aantal bijstandsuitkeringen is in elke leeftijdscategorie terug te zien, maar nergens steeg het zo hard als in de groep tot 27 jaar oud. Hun aandeel is 9 procent hoger in vergelijking tot maart vorig jaar. De groep 27- tot 45-jarigen in de bijstand steeg met ruim 3 procent, 45-plussers iets meer dan 1 procent.

Het CBS meldt ook dat het aantal bijstandsuitkeringen harder is gestegen onder mensen met een migratieachtergrond. Onder de bijstandsgerechtigden met een westerse migratieachtergrond gaat het om een stijging van ruim 3 procent, onder degenen met een niet-westerse migratieachtergrond 4 procent. In aantallen ging het om respectievelijk ruim duizend en bijna 9 duizend personen. Bij de bijstandsontvangers zonder migratieachtergrond kwam de stijging uit op iets minder dan 1 procent, oftewel ruim duizend personen. Alleen in het derde kwartaal van 2020, vlak voor de tweede coronagolf, was de uitstroom uit de bijstand hoger dan de instroom.

Geef een reactie

Laatste reacties (76)