52

‘Aardbevingen schuld van Staat en NAM’

Gronings advocatenkantoor pakt Staat en NAM aan vanwege aardbevingen in Groningen ... Niet alleen schade, maar ook waardevermindering van onroerend goed wordt verhaald

De Staat en de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zijn aansprakelijk voor de aardbevingen in Noord-Nederland en de daardoor geleden schade. Dat stelt een Gronings advocatenkantoor. Om de geleden schade te verhalen, zet het kantoor een stichting op. Gedupeerden kunnen zich zo aansluiten.

De aardbevingen in de provincie Groningen worden veroorzaakt door de gaswinning van de NAM. Ze veroorzaken aanzienlijke schade aan huizen en bedrijfspanden. De Haan Advocaten en Notarissen heeft daarom een stichting opgericht om gedupeerden bij te staan.

Het betreft niet alleen de directe schade, zoals scheuren in de muren, maar ook om schade op de lange termijn. Zo zou de waarde van de huizen in de getroffen gebieden zijn verminderd en zijn de huizen ook moeilijker te verkopen.

Het advocatenkantoor schrijft:

Een andere forse schadepost die -voor zover bekend- door nog geen enkele eigenaar is ingediend bij de NAM is de waardevermindering van zijn/haar onroerend goed. Hoewel er op dit moment sprake is van een economische crisis en het een krimpregio betreft, is bekend dat het getroffen gebied door de aardbevingen minder aantrekkelijk is geworden voor buitenstaanders om zich te gaan vestigen of om woningen te kopen, hetgeen direct gevolgen heeft voor de waarde van het onroerend goed. Dat is dus schade. Ook zijn onroerende zaken minder waard geworden door de (onherstelbare) schade die is ontstaan.

Geef een reactie

Laatste reacties (52)