39

Aboutaleb in Washington: stel grenzen en bied perspectief

De Rotterdamse burgemeester is in het Witte Huis te gast op uitnodiging van president Obama

De boodschap van de Rotterdamse burgemeester Aboutaleb aan president Obama tijdens een conferentie over de aanpak van radicalisering en gewelddadig extremisme is helder: Stel grenzen aan je burgers, bewaak die en bied tegelijkertijd perspectief aan jongeren.

Aboutaleb zegt in zijn toespraak onder meer:

(..) We kunnen niet garanderen dat een aanslag nooit meer zal gebeuren, in een open samenleving als de onze. Wat we wel kunnen doen is de samenleving zo sterk mogelijk maken. De overheid door verbinding te zoeken en grenzen te stellen, en de burgers door te investeren in de wij-samenleving. Hoe meer mensen we binnen boord houden, des te minder zullen buiten de boot vallen en zich tegen de samenleving keren.

Het bieden van perspectief is volgens Aboutaleb een belangrijke taak van de gemeenten, zodat jongeren minder vatbaar zijn voor extremistisch gedachtegoed.

Uitsluiting en discriminatie maakt jongeren kwetsbaar voor de boodschap van ronselaars. Goed onderwijs, voldoende stageplaatsen en banen blijven altijd nodig. Want een goede opleiding is belangrijk om een goede baan te kunnen vinden. En een betaalde baan is de beste remedie tegen armoede en een leven in de marge van de samenleving. De marge waarin mensen die van kwade wil zijn, hun slachtoffers maken.

Nieuwe Nederlanders krijgen te maken met de Nederlandse rechten en vrijheden. Volgens Aboutaleb is die constatering niet vrijblijvend.

Tegen de nieuwkomers in mijn stad zeg ik: u krijgt binnenkort uw paspoort. Dat is niet zo maar een reisdocument, het is een opdracht. Een opdracht om niet alleen te profiteren van de rechten en vrijheden die de Grondwet u biedt, maar deze actief na te leven en uit te dragen. Als u daar niet toe bereid bent, wees dan zo eerlijk om uw paspoort in te leveren en te vertrekken.

Ahmed Aboutaleb, zelf moslim, roept tevens zijn geloofsgenoten op om in actie te komen

Als burgemeester en belijdend moslim roep ik ook de moslimgemeenschap op om in actie te komen en hun stem krachtiger te laten horen. Juist die stem is een waardevol medicijn: de 16 miljoen moslims in Europa en 2 miljoen in de Verenigde Staten kunnen laten zien dat hun religieuze overtuiging uitstekend te combineren is met onze westerse waarden. Zij kunnen de onrust en twijfel die leeft in de samenleving wegnemen. Ik ben er van overtuigd dat zij een sleutelrol spelen bij het blussen van deze brand.

Toespraak Ahmed Aboutaleb

Foto: College010

Geef een reactie

Laatste reacties (39)