Laatste update 10:30
13

Advocaten: ‘Rechters oordelen te mild over seksuele intimidatie op werkvloer’

In het Financieele Dagblad trekt een aantal advocaten aan de bel over het ‘slappe optreden van rechters’. Volgens de advocaten zouden werknemers die zich bewezen schuldig hebben gemaakt aan seksueel intimidatie op de werkvloer mild gestraft worden. Nederlandse rechters zien volgens de advocaten zelden aanleiding voor ontslag op staande voet.

Arbeidsrechtadvocaat en hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Leiden, Stefan Segal:

De vaak te slappe optredens van rechters belemmeren niet alleen werkgevers die willen optreden tegen seksuele intimidatie, maar laten ook dappere slachtoffers die al hun moed bijeen hebben geraapt in de kou staan. Rechters leggen de drempel voor ontslag zo hoog dat daders bijna altijd terugkeren op de werkvloer. En geven een verkeerd signaal af aan de rest van het personeel.

Volgens Segal gebeurt dat zelfs wanneer de juistheid van de beschuldigingen tot op de bodem is uitgezocht. Hij noemt een voorbeeld van een uitspraak waarin het hof erkent dat een leidinggevende die jonge onervaren medewerkers had betast aan hun billen en borsten over de schreef was gegaan. Reden voor ontslag was er volgens het hof niet, omdat er een ‘knuffelcultuur’ heerste op de werkvloer en dat was volgens het hof een verzachtende omstandigheid. In de uitspraak staat:

Deze kunnen – ook verpakt als geintje of compliment – op een werkvloer niet worden getolereerd. Het onder werktijd betasten van de borsten of billen van een medewerkster is onder alle omstandigheden onacceptabel. [geïntimeerde] en/of [naam] hadden als leidinggevenden [appellant] moeten wijzen op zijn verantwoordelijkheid als oudere werknemer die de feitelijke leiding had over de keuken (en dus een machtspositie), en hem de gelegenheid moeten bieden zijn leven te beteren […] Het standpunt van [geïntimeerde] dat de betrokken medewerksters nog steeds bang zijn voor [appellant], is door de gehoorde getuigen niet bevestigd. Met andere woorden: niet gebleken is van een situatie waarin een ontslag op staande voet, een ultimum remedium, gerechtvaardigd was. Niet valt in te zien dat [geïntimeerde] niet had kunnen volstaan met bijvoorbeeld een (ernstige) waarschuwing.

De advocaten merken een cultuurverschil op tussen Nederland en Angelsaksische landen. Daar geldt zero tolerance jegens grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer. Het FD:

[…]rechters hebben bij dit soort ontslagaanvragen overwegend grote sympathie voor de dader, zeker wanneer hij op hogere leeftijd is en niet makkelijk aan ander werk komt, of tegen een ‘waanzinnig pensioengat’ aankijkt.
FD: 'Nederlandse rechter oordeelt veel te mild over seksuele intimidatie op de werkvloer'

cc-foto: FaceMePls

Geef een reactie

Laatste reacties (13)