23

AFM: Accountants schieten structureel tekort

Helft van grote kantoren scoort onvoldoende…Accountants willen niet snijden in salaris

De grote accountantskantoren schieten structureel tekort. Dat meldt toezichthouder AFM vandaag in een rapport. De situatie is nauwelijks beter dan vier jaar geleden. Volgens de toezichthouder zijn fundamentele hervormingen en een cultuurverandering noodzakelijk.


Er zijn vier grote kantoren die tekort schieten: Deloitte, EY, KPMG en PwC. Van de boekhoudkundige controles die de vier grootste accountantsorganisaties uitvoerden, bleek bijna de helft onder de maat. Bij KPMG zijn dat zelfs bij 7 op de 10 controles.

De beroepsorganisatie van de accountants kwam vanochtend, vooruitlopend op deze kritiek, al met een verbeterplan. Daarin erkennen ze dat er zaken niet goed gaan, maar snijden in hun salaris willen ze niet. Ze willen er vooral voor zorgen dat het publiek belang weer voorop staat in de sector. Het gebrek aan toezicht heeft volgens hen geleid tot een ’geleidelijke verwaarlozing van elementaire vak-principes’.

Een goed salaris blijft volgens de werkgroep nodig om goede accountants aan zich te blijven binden:

Als er al een verband zou bestaan tussen beloning en kwaliteit dan zou verwacht mogen worden dat een hogere beloning eerder betere accountants aantrekt dan minder goede accountants.

Wel is de werkgroep het erover eens dat een accountant die fouten maakt, wel een deel van zijn geld moet retourneren.

De werkgroep, opgericht onder druk van Den Haag, stelt in de eigen rapportage voor om meer partners aan minder opdrachten moeten werken, dat accountants een beroepseed moeten afleggen, medewerkers beter worden begeleid en dat kantoren zelf een raad van commissarissen moet aanstellen zodat ook intern beter toezicht wordt gehouden.

NRCQ: Accountants: Er is veel mis, maar we willen niet snijden in salaris

cc-foto: Olbrug

Geef een reactie

Laatste reacties (23)