30

Afrikaanse landen willen stop op import oude vieze auto’s uit Europa

Rijke landen exporteren miljoenen oude, zwaar vervuilende auto’s die niet meer aan de eigen milieueisen voldoen naar Afrikaanse landen om ze daar rond te laten rijden. De Verenigde Naties waarschuwt tegen de smerige praktijken, Nederland is vooralsnog het enige land dat in actie komt.

Uit een rapport van het Verenigde Naties Milieu Programma blijkt dat tussen 2015 en 2018 de VS, EU en Japan 14 miljoen tweedehandse auto’s exporteerden naar het buitenland. Zeventig procent daarvan kwam terecht in arme landen in Afrika, Oost-Europa. Azië, Latijns-Amerika en het Midden-Oosten.

Veel van die auto’s voldoen niet meer aan de milieueisen die de exporterende landen zelf stellen of zijn vanwege de staat waar ze in verkeren zelfs te onveilig om mee te rijden. Landen die geen veiligheidseisen stellen aan de geïmporteerde auto’s kennen aanzienlijk meer dodelijke verkeersslachtoffers dan landen die dat wel doen, zoals Tsjaad.

In Nederland is ontdekt dat de onderdelen die de vervuiling door de auto’s tegen moeten gaan, zoals katalysatoren, uit de auto’s worden gesloopt voordat ze geëxporteerd worden. Dergelijke onderdelen bevatten kostbare metalen.

“Wat we hebben gevonden is geen fraai gezicht,” verklaart onderzoeker Rob de Jong die het rapport voor de Verenigde Naties opstelde, aan de New York Times. “De meeste van die auto’s zijn zeer oud, zeer vervuilend, veel verbruikend en onveilig.” De auteurs van het rapport dringen aan op internationale regels omdat de export zowel de klimaatmaatregelen als de volksgezondheid bedreigt. De normen die thans gelden in Europa hebben zijn er op gericht het aantal slachtoffers van luchtvervuiling te verminderen. De uitstoot van schadelijke stoffen door auto’s in de lcuht die burgers inademen wordt in verband gebracht met onder meer hartaanvallen, longkanker en astma.

Een aantal landen, zoals Kenia, heeft zelf al maatregelen genomen. Auto’s die ouder dan acht jaar zijn mogen niet meer geïmporteerd worden. Het resultaat is onder meer dat het brandstofverbruik drastisch is afgenomen. Vijftien Afrikaanse landen stellen vanaf volgend jaar de eis dat auto’s moeten voldoen aan de Euro 4 eisen. Met dergelijke norm worden vuile auto’s ook uit Europese steden geweerd. Dergelijke regels kunnen een enorme impact hebben op het bestrijden van klimaatverandering. Sri Lanka bijvoorbeeld is er in geslaagd door het weren van vuile auto’s het land te worden met relatief het hoogste aantal elektrische en hybride auto’s.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) heeft uitgezocht dat 80 procent van de huidige export niet langer welkom is in de vijftien Afrikaanse landen die eisen gaan stellen aan geïmporteerde voertuigen.

Het AD schrijft:

De ILT pleit voor Europese exportregels, want de vrees bestaat dat de oude auto’s op papier als auto, maar in de praktijk als afval naar Afrika worden verscheept. En in de Afrikaanse landen zijn er onvoldoende mogelijkheden om de auto’s op een milieuvriendelijk wijze te demonteren. ,,Als we alleen vanuit Nederland in actie komen, zal dit leiden tot uitwijkgedrag van exporteurs naar andere Europese havens en weinig bijdragen aan het oplossen van deze problematiek’’, zegt inspecteur-generaal Jan van den Bos van de ILT. ,,Ons rapport geeft een belangrijk signaal dat snelle en gecoördineerde actie nodig is. De inzichten uit het ILT-onderzoek dragen hieraan bij.’’ Nieuwe regels zouden ervoor moeten zorgen dat de autowrakken in Europa worden gerecycled.

In Nederland worden jaarlijks 80.000 auto’s van de weg gehaald omdat ze niet meer aan de milieu- en veiligheidseisen voldoen. Een kwart daarvan, zo’n 20.000 stuks, gaat naar de Afrikaanse tweedehandsmarkten. Niet iedereen is blij als daar beperkingen aan worden opgelegd. Ghana wil de maatregelen gebruiken om een eigen autoindustrie te stimuleren. Maar handelaren zien dat zitten, zo blijkt uit onderstaande video.

Geen video? Klik hier.

cc-foto: Rod Waddington

Geef een reactie

Laatste reacties (30)