Laatste update 20:35
184

Akwasi pakte laptops Radio 1-journalisten af na woede over interviewvragen

Rapper en activist Akwasi heeft eind december een interview met het NPO Radio 1-programma Dit Is De Dag (EO) abrupt afgebroken omdat hij vond dat het te lang over zijn optreden bij een BLM-demonstratie op de Dam ging. Niet alleen stapte hij op, Akwasi pakte ook de laptops van de programmamakers af en dreigde die zelf te formatteren als presentator Hans van der Steeg de opname niet zou wissen. De EO heeft het gedeeltelijke gesprek alsnog uitgezonden.

In een redactioneel commentaar op de site van Radio 1 doet de EO uit de doeken wat er eind december gebeurde in de studio. Akwasi was door de redactie van het programma uitgenodigd om terug te blikken op 2020, naast corona ook het jaar waarin Black Lives Matter een prominente rol speelde. De PR-man van Akwasi zegde namens de rapper toe, op voorwaarde dat het niet “tergend land” over de uitspraken van Akwasi zou gaan. Daarmee doelende op diens uitspraken over Zwarte Piet.

Na ongeveer 8 minuten in het interview ging het over dat moment op de Dam, waarna het gesprek snel escaleerde:

Akwasi heeft het nog een keer over de energie, die hij kreeg van het publiek. Hans vraagt in dat kader of de tekst die op dat moment in hem opkomt was voorbereid. Akwasi knikt instemmend.

Hans vat samen: “Dus die bewuste uitspraken waar veel gedoe over is geweest, had je ook voorbereid?”

Akwasi: “Wil je deze kant opgaan?

Er ontstaat discussie.

Dan stapt Akwasi op, en zegt: “Je gaat het er nu afhalen, anders heb je een probleem met mij”.

Uiteindelijk stond Akwasi op, pakte eerst de laptop van de technicus af en daarna ook die van presentator Van Der Steeg en verliet de opnamelocatie. Een half uur en een telefoongesprek later keerde hij terug met de mededeling: “Of je wist het gesprek van je laptop waar ik bij ben, of ik formatteer allebei de laptops”. Van Der Steeg ging akkoord, wetende dat er al een backup was van het gesprek.

Van Der Steeg laat weten:

Als je mij voor dit incident had gevraagd of ik onder dwang journalistiek materiaal zou wissen, zou ik dat nooit doen. Waarom nu dan wel? Omdat ik de situatie wilde redden en ik wist dat er nog een backup was, daarom heb ik eraan toegegeven. Als journalist probeer je tot het laatste moment on speaking terms te blijven. Je wilt recht doen aan het verhaal. Ik had ook meteen de politie kunnen bellen, maar dan was er sowieso geen interview meer gekomen.

Volgens eindredacteur Jan Pieter Kos is er “lang en intensief nagedacht over de vraag of we de opname wel of niet moesten uitzenden. […] Maar het feit dat een publiek figuur onze journalisten onder druk heeft gezet door spullen mee te nemen en vervolgens te dwingen om materiaal te verwijderen, is voor ons de kernreden geweest om toch uit te zenden.”

De EO meldt dat zij en Akwasi de afgelopen dagen “intensief contact” hebben gehad. Akwasi heeft schriftelijk en mondeling excuses aangeboden, maar wilde niet van het aanbod gebruik maken het interview alsnog af te maken. Over het besluit van de EO het gedeeltelijke interview alsnog uit te zenden, laat de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) bij monde van voorzitter Thomas Bruning weten:

De interviewer is naar onze mening volstrekt gerechtigd om het interview uit te zenden, nu zijn belofte om het materiaal te wissen onder dreiging van het niet teruggeven van de laptop is gedaan. Een dergelijke intimidatie is ronduit kwalijk en bedreigend jegens de betrokken journalist. Een onder een bedreiging geuite belofte is niet rechtsgeldig, dus de interviewer/ journalist is in onze optiek volstrekt gerechtigd om het opgenomen materiaal alsnog te gebruiken en het (afgebroken) interview alsnog uit te zenden. Journalisten moeten in vrijheid en ongehinderd hun werk kunnen doen, ook als de geïnterviewde zijn uitspraken achteraf betreurt. Zeker een publieke figuur als Akwasi zou zich hiervan terdege bewust moeten zijn. We zijn dan ook blij om te horen dat de geïnterviewde zijn spijt heeft betuigd over de gang van zaken.

Lees hier het hele relaas van de EO en beluister het gedeeltelijke interview met Akwasi.

Geef een reactie

Laatste reacties (184)