57

Amerikanen verontrust over aanvallen op religie in Europa

Overheidscommissie over maatregelen tegen ritueel slachten, besnijdenissen en het boerka-verbod ... Nederland genoemd in jaarverslag misstanden

Amerikanen zijn fervent voorstanders van vrijheid van godsdienst en bijbehorende rechten als gewetensvrijheid. Het land is immers gesticht door kolonisten die op de vlucht gingen voor religieuze vervolging in Europa. Een overheidscommissie die zich normaal op de religieuze onvrijheid in dictaturen richt luidt nu – weliswaar zachtjes – de alarmbel over landen als Nederland.

De in 1998 in het leven geroepen U.S. Commission on International Religious Freedom (USCIRF) doet jaarlijks verslag van de staat van godsdienstvrijheid in de rest van de wereld. De Amerikanen willen op die manier hun bijdrage leveren aan het naleven van universele mensenrechten. De leden van de commissie worden door zowel Republikeinen als Democraten en door het Witte Huis benoemd.

Voor het eerst in de geschiedenis bekritiseert de commissie Europese landen voor het schenden of inperken van de godsdienstvrijheid. Reden voor de kritiek zijn maatregelen die onder meer in Nederland zijn genomen of voorgesteld, zoals een verbod op ritueel slachten en het dragen van een boerka in de openbare ruimte. Ook de discussie over de besnijdenis van jongens baart de commissie zorgen.

De commissie schijft in het jaarverslag:

In de afgelopen jaren zijn er in toenemende mate beperkingen opgelegd, dan wel daartoe pogingen ondernomen, aan verschillende vormen van religieuze expressie in West-Europa, met name tegen religieuze kledij en zichtbare symbolen, ritueel slachten, religieuze besnijdenis en de bouw van moskeeën en minaretten. Samen met beperkingen op het gebied van gewetensvrijheid en haatzaaiwetgeving scheppen die een groeiende intimidatie tegen bepaalde vormen van religieuze activitiet in West-Europa. Deze beperkingen zorgen ook voor verminderde mogelijkheden tot sociale integratie, onderwijs en carrière voor de individuen die er door getroffen worden.

De Internationale Conventie voor Civiele en Politieke Rechten (ICCPR) en andere internationale documenten garanderen niet alleen aan ieder individu het recht om te geloven maar ook het recht om dat geloof uit te dragen, zowel individueel als gemeenschappelijk, privé en openbaar, door middel van verering, naleving, praktizering en onderricht.

De commissie constateert dat die rechten in landen als Frankrijk, Nederland, België en Zwitserland geschonden worden of onder druk staan. Daardoor wordt bovendien bij burgers de indruk gewekt dat er niets op tegen is aanhangers van de getroffen religies als mindere te beschouwen en te behandelen.

Ook heeft de commissie kritiek op de bemoeienis van de staat met sektes, zoals in Frankrijk en Duitsland.

De commissie richt zich verder op landen die een beruchte repuatie hebben als het gaat om religieuze onvrijheid, zoals bijvoorbeeld Afghanistan, Saoedi-Arabië, China en Cuba.

US Commission on International Religious Freedom: Annual Report 2013 (pdf)

Österreichischen Katholischen Presseagentur KATHPRESSUS: US-Bericht kritisiert “aggressiven Säkularismus” in Westeuropa

foto: Anti-moskee propaganda van de Partij voor de Vrijheid, die het inperken van godsdienstvrijheid als speerpunt heeft.

Geef een reactie

Laatste reacties (57)