Laatste update 13:36
103

Amnesty klaagt Nederland en alle andere mensenrechtenschenders aan

Mensenrechtenorganisaties zoals VN-instellingen, het Internationaal Strafhof en de Raad van Europa worden door regeringen wereldwijd categorisch genegeerd. De adviezen van deze organisaties – die de mensenrechten moeten bewaken – worden volledig in de wind geslagen omdat landen zich weigeren te verantwoorden. Dat stelt Amnesty International in het jaarlijks verslag van 2016. Ook Nederland maakt zich hier schuldig aan en wordt als 1 van de 11 landen specifiek in het overzicht op de website benoemd.

Amnesty heeft onderzoek gedaan naar hoeveel regeringen mensenrechten schenden. In totaal worden in 122 landen mensen gemarteld, in 30 landen zijn vluchtelingen in strijd met de wet teruggestuurd naar landen waar ze gevaar lopen. En in 18 landen maken regeringen of strijdgroepen zich schuldig aan oorlogsmisdaden. Volgens secretaris-generaal Salil Shetty worden ’niet alleen onze rechten worden bedreigd, maar ook de wetten en het systeem die deze rechten beschermen’.

Miljoenen mensen lijden enorm door het handelen van staten en gewapende groeperingen,terwijl regeringen de bescherming van mensenrechten afschilderen als een bedreiging van de veiligheid, de rechtsorde of nationale waarden. Niet alleen onze rechten worden bedreigd, maar ook de wetten en het systeem die deze rechten beschermen. Meer dan zeventig jaar hard werk en menselijke vooruitgang lopen gevaar. In plaats van te erkennen dat deze mensen een cruciale rol spelen in de samenleving, proberen regeringen bewust kritiek te smoren. Door de wijze waarop zij tegen hun burgers optreden, overtreden ze hun eigen wetten

De mensenrechtenorganisatie waarschuwt voor de trend waarbij de mensenrechten worden ondergraven omdat regeringen opzettelijk de instellingen die rechten moeten beschermen, aanvallen, te weinig middelen geven of verwaarlozen.

Veel regeringen reageerden onjuist op bedreigingen van de nationale veiligheid. Zij vermorzelden het maatschappelijk middenveld en perkten het recht op privacy en het recht op vrije meningsuiting in. En zij poogden openlijk om van mensenrechten een vies woord te maken, dat het tegenovergestelde zou zijn van nationale veiligheid, de rechtsorde en nationale waarden. Regeringen hebben hiermee hun eigen wetten overtreden.

In het bericht van Amnesty wordt een aantal landen specifiek genoemd waaronder Israël, Hongarije en Saudi-Arabië maar ook Nederland, dat zich schuldig maakt aan etnisch profileren bij de politie en isolatie in vreemdelingendetentie. De afwijzende houding richting mensenrechtenorganisaties is ook te zien bij het zwartepietendebat waar zowel de VN als het College van de Rechten van de Mens duidelijke uitlatingen over hebben gedaan.

Geef een reactie

Laatste reacties (103)