21

Anti-homo uitspraken Delano Felter opnieuw onder de loep

Hoge Raad vernietigt vrijspraak van Amsterdamse anti-homo politicus… hoogste rechter wijst erop dat er grenzen zijn aan de meningsuiting van politici

De antihomo-uitspraken van de Amsterdamse politicus Delano Felter moeten opnieuw door het gerechtshof worden bekeken met de vraag of ze strafbaar zijn. Delano wed eerder vrijgesproken van de verdenking van discriminatie en groepsbelediging, maar de Hoge Raad heeft die vrijspraak dinsdag vernietigd.

Delano Felter was aangeklaagd wegens het doen van racistische uitspraken door homebelangenvereniging COC nadat hij tijdens een lijsttrekkersdebat had gezegd dat hij homo’s in Amsterdam te dominant vond en dat er teveel homo’s in het bestuur zaten. Delano, toen lijsttrekker van de Republikeinse Moderne Partij, zei onder andere:

Die mensen met die seksuele afwijkingen moeten gewoon bestreden worden door de hetero’s.

Ook gaf hij af op homo’s bij de politie:

We hebben de maken met hele agressieve homofiele groepen, zoals die homofielen bij de politie en kijk, dat moet gewoon weg.

Delano zei dat als hij aan de macht zou komen in de stad, hij dan alle homoseksuelen ‘eruit zou sodemieteren’.

De uitspraken van politicus zijn onder andere op de website van AT5 te bekijken.

Zijn opmerkingen kwetsten veel mensen die een klacht indienden bij het Meldpunt Discriminatie. Het COC deed vervolgens aangifte tegen de politicus wegens discriminatie en groepsbelediging, maar het gerechtshof oordeelde uiteindelijk dat zijn uitspraken niet bedreigend of intimiderend waren en dat een politicus vrijheid van meningsuiting moet kunnen hebben.

Dat vindt de Hoge Raad dus niet. De Hoge Raad is het ermee eens dat een politicus vrijheid van meningsuiting heeft en ook mag kwetsen en choqueren, maar tegelijk draagt een politicus ook de verantwoordelijkheid in het publieke debat

om te voorkomen dat hij uitlatingen verspreidt die strijdig zijn met de wet en met de grondbeginselen van de democratische rechtsstaat. Daarbij gaat het niet uitsluitend om uitlatingen die aanzetten tot haat of geweld of discriminatie maar ook om uitlatingen die aanzetten tot onverdraagzaamheid.

Met deze nieuw uitspraak zouden de uitspraken van Delano mogelijk toch nog strafbaar kunnen worden.

Geert Wilders
De uitspraak van de Hoge Raad komt vlak voordat het Openbaar Ministerie een besluit neemt over het definitief vervolgen van PVV-leider Geert Wilders. Wilders wordt officieel verdacht van het aanzetten tot discriminatie en haat tegen en het beledigen van Marokkanen.

Aanleiding hiervoor is zijn uitspraak over ‘meer of minder Marokkanen’ waarmee hij voor veel verontwaardiging zorgde in Nederland. Die uitspraak deed hij bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart. Hij vroeg zijn publiek of zij ‘meer of minder Marokkanen’ in Nederland wilden. Toen ze ‘minder’ joelden, antwoordde hij: ‘dan gaan we dat regelen’.

Het OM zei toen:

Binnen het OM heeft er de afgelopen maanden een uitvoerige juridische analyse plaatsgevonden naar de gedane uitspraken. Het OM is hierna tot de conclusie gekomen dat de uitspraken een verdenking van een strafbaar feit opleveren. Dat is ook de reden dat er is besloten om Geert Wilders te verhoren. Het horen van een verdachte vormt een vast onderdeel van vrijwel alle strafrechtelijke onderzoeken. De verdenking is dusdanig, dat strafvervolging in de rede ligt.

Lees ook: ‘Wilders officieel verdacht van strafbare uitlatingen over Marokkanen’

Geef een reactie

Laatste reacties (21)