12

Apothekers weigeren soms mee te werken aan euthanasie

Omdat ze het niet eens zijn met de overwegingen van de arts, weigeren apothekers medicijnen te leveren

Soms weigeren apothekers artsen de middelen te leveren voor euthanasie, omdat ze het niet eens zijn met de overwegingen van de arts. Hoewel alleen een arts wettelijk mag beslissen over euthanasie, heeft ruim de helft van de artsen van de Levenseindekliniek te maken gehad met ‘weigerapothekers’.


KNMP, de apothekersvereniging, vindt het niet vreemd dat apothekers voor arts spelen. “Een apotheek is geen loketje waar je even dodelijke middelen kunt halen”, laat het in een reactie weten.

Arts Hendriksen vertelt:

Tijdens een euthanasieproces word ik als arts doorlopend getoetst. Vooraf door de SCEN-arts en achteraf door de toetsingscommissie. Vaak ben ik maandenlang bezig. En als je dan alles buitengewoon zorgvuldig hebt afgewogen, komt de apotheker ineens om vijf voor twaalf met de boodschap: doe het maar niet. Terwijl hij de patiënt niet heeft gezien. Soms doen ze de deur niet eens voor me open.

De apothekers weigeren om diverse redenen de medicijnen te verkopen. Vooral met controversiële euthanasieverzoeken, zoals patiënten die aan dementie lijden, een ‘voltooid leven’ hebben of psychiatrische patiënten, hebben apothekers moeite. Ook kan de apotheker weigeren omdat hij de arts niet kent, of vanwege religieuze redenen.

Apothekers hebben overigens geen leverplicht; ze mogen altijd weigeren medicijnen te leveren. Ook hebben ze nooit de plicht om mee te werken aan euthanasie. Annemieke Horikx, apotheker bij het KNMP Geneesmiddel Informatie Centrum:

Je moet wel onderzoeken wat er aan de hand is. Blind vertrouwen is te veel gevraagd. Bij controversiële euthanasieverzoeken verschillen artsen ook van mening. Die verschillen zijn er ook bij apothekers. Als je het er niet mee eens bent, kun je er niet mee doorgaan. Het gaat hier wel om een zaak van leven of dood.”

KNMP pleit er nu voor om de rol van de apotheker op te nemen in de euthanasiewet. Ook wil KNMP dat er een verwijsplicht komt. Als een apotheker niet mee wil werken, moet hij verwijzen naar een collega.

Update 15.30
PvdA-Tweede Kamerlid Khadija Arib vindt dat medicijnen om euthanasie uit te voeren voor artsen beschikbaar moeten zijn. De arts en de patiënt gaan over euthanasie, niet de apotheker. Daarom stelt het Kamerlid schriftelijke vragen aan de minister, om erachter te komen op welke schaal apothekers weigeren medicijnen te leveren. Lees hier de vragen.

Minister Schippers (Volksgezondheid) gaat in gesprek met apothekersorganisatie KNMP. Ze wil de rol van apothekers bespreken, dat laat het ministerie weten in een reactie op de berichtgeving over weigerapothekers. KNMP heeft in een eerder stadium de minister al een brief gestuurd om de rol van apothekers te bespreken. De koepelorganisatie wil dat de apotheker wordt opgenomen in de euthanasiewet.

Woensdagavond besteedt Altijd Wat in de uitzending aandacht aan wat er allemaal komt kijken bij euthanasie

De Volkskrant: Apothekers weigeren artsen soms euthanasiemiddelen

Geef een reactie

Laatste reacties (12)