6

Arbeidsinspectie is door bezuinigingen haar macht kwijt

VIDEO: Inspectie deelt meer boetes uit maar voorkomt geen ongelukken

De overheid bezuinigt al jaren op de arbeidsinspectie en dat resulteert in gevaarlijke situaties. Jaarlijks komen 3000 mensen om op het werk. Voor heel Nederland, met ruim 7 miljoen werknemers, zijn er nog maar 220 inspecteurs die moeten waken over veilige arbeidsomstandigheden. Door onderbezetting zijn ze niet meer in staat werkomstandigheden goed te onderzoeken. En wanneer inspecteurs een rapport moeten opmaken van een incident hebben ze geen tijd om het ongeval tot te bodem uit te zoeken. Het slachtoffer krijgt vaak de schuld van zijn ongeluk omdat het moeilijk is te bewijzen dat de werkgever nalatig is geweest.

Get Microsoft Silverlight
Bekijk de video in andere formaten.

De Zembla aflevering ‘Dood door werk’ stelt de Arbeidsinspectie ter discussie. De ondernemingsraad van de Arbeidsinspectie, onderdeel van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vertelt dat er door bezuinigingen veel te weinig inspecteurs zijn om bedrijven te controleren op veilige werkomstandigheden. Gemiddeld wordt een bedrijf maar eens in de dertig jaar bezocht. Daardoor vallen er onnodig veel slachtoffers op de werkvloer.

Volgens oud-arbeidsinspecteur P. de Leeuw mist de Arbeidsinspectie een rechercheursmentaliteit. Ze gaan niet tot de bodem bij het onderzoek omdat dit te veel tijd kost. Ook W. van Veelen specialist op het gebied van arbeidsongevallen bij de vakcentrale FNV, bevestigt het beeld van een Arbeidsinspectie die door chronisch capaciteitsgebrek haar werk niet meer goed doet:

De rek is eruit. De inspecteurs raken totaal overwerkt. De motivatie wordt natuurlijk minder, want als je elke dag aan het werk gaat met veel te veel zaken, dan gaat het niet meer lukken.

Afgelopen donderdag presenteerde de Arbeidsinspectie nog een rapport waaruit blijkt dat ze in 2010 meer bedrijven op de bon slingerde dan het jaar ervoor. Van de gecontroleerde bedrijven bleek 61 procent niet in orde. Het hogere aantal boetes zou komen doordat zij gerichtere inspecties uitvoerden bij bedrijven waar overtredingen werden vermoed. De nieuwe manier van werken van de Arbeidsinspectie voorkomt echter geen ongelukken en pakt bedrijven die stelselmatig hun zaken niet op orde hebben niet aan.

C. Benders, voorzitter van de ondernemingsraad van de Arbeidsinspectie luidt in Zembla de noodklok:

Als je ervan uitgaat dat er ongeveer een miljoen bedrijven zijn, dan wordt een bedrijf gemiddeld één keer in de 35, 40 jaar bezocht. Maar er zijn ook bedrijven waar wij nooit komen.

Zembla: ‘Dood door werk’

Geef een reactie

Laatste reacties (6)