20

Arbodiensten spelen medische informatie door aan werkgevers

Onderzoek CBP: privacy patiënten niet gewaarborgd bij verzuimbedrijven en arbodiensten

Nadat het VARAprogramma ZEMBLA in haar uitzending ‘De verzuimpolitie’ van maart 2012, grootschalige privacyschendingen door commerciële verzuimbedrijven aan het licht bracht, kondigde het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) ‘indringend’ onderzoek aan naar de rechtmatigheid van deze praktijken. Uit onderzoek bij een verzuimbedrijf, een arbodienst en een werkgever bleek vervolgens structurele overtreding van de wet bescherming persoonsgegevens. Donderdag maakte het CBP bekend dat nieuw onderzoek bij een arbodienst en een verzuimbedrijf heeft uitgewezen dat dit nog steeds op grote schaal mis gaat.

Get Adobe Flash
Arbodiensten mogen geen informatie over aard en oorzaak van ziekte doorspelen aan werkgevers. Ook het medicijngebruik en de behandeling van zieke werknemers zouden vertrouwelijk moeten zijn. De bedrijven die het CBP tot nu toe onderzocht, zowel de commerciële verzuimbedrijven als de arbodiensten, bleken deze regels met voeten te treden en medische informatie door te spelen aan werkgevers.

Het verzuimbedrijf is door het CBP op de vingers getikt en zou maatregelen hebben genomen om herhaling te voorkomen. De arbodienst staat nog onder toezicht van het CBP.

cc-foto: Jason Porter

Geef een reactie

Laatste reacties (20)