18

Armoedebestrijding krijgt nieuwe aanpak

Obama legt zwaartepunt millenniumdoelen bij economische groei en aanpak corruptie

Om armoede de wereld uit te helpen wil Barack Obama dat met de millenniumdoelen een nieuwe weg wordt ingeslagen. De hulp moet zich volgens hem meer gaan toespitsen op lange termijn plannen door een klimaat de creëren dat aantrekkelijk is voor investeerders en handel, schrijft Trouw.


Obama sloot de de driedaagse vergadering in New York over de millenniumdoelen af door te zeggen dat Amerika het voortaan ‘anders’ gaat doen. De afgelopen jaren is volgens de president te veel aandacht gegaan naar resultaten op de korte termijn. Bijvoorbeeld door grote bedragen te besteden aan het verstrekken van voedsel en medicijnen.

Om honger, moedersterfte en kindersterfte, armoede en ongelijkheid in de wereld te bestrijden, werken plannen op de lange termijn volgens hem veel effectiever. Obama wil daarom samenwerken met landen die een klimaat creëren dat aantrekkelijk is voor investeerders en handel.

Obama wil regeringen aanmoedigen een goed democratische beleid te voeren en corruptie aan te pakken, aldus de Volkskrant. “We weten dat landen meer kans op succes hebben als regeringen verantwoordelijkheid aan hun mensen moeten afleggen”, zei Obama. Liberia noemt hij als een goed voorbeeld. “De mensen in Liberia laten zien dat zelfs na jaren van oorlog grote vooruitgang kan worden geboekt.”

Trouw: Obama vernieuwt beleid voor hulp arme landen

Volkskrant: Obama stopt met zomaar geld geven aan arme landen

Geef een reactie

Laatste reacties (18)