44

Asielzoekersbeleid van Leers opzettelijk vaag

Minister van Immigratie en Asiel: Niet 'verwestering' maar mate van integratiemogelijkheid in thuisland is criterium

Minister Gerd Leers heeft tijdens een debat in de Tweede Kamer aangekondigd dat ‘verwestering’ toch geen criterium zal zijn bij het bepalen of Afghaanse meisjes teruggestuurd worden naar Afghanistan. Wat hij eigenlijk bedoelt is dat voortaan wordt meegewogen of meisjes zich voldoende kunnen aanpassen in het ‘thuisland’. De minister was naar de Tweede Kamer geroepen om uitleg te geven over de inhoud van de term ‘verwestering’ en waarom deze alleen geldt voor Afghaanse meisjes en niet voor jongens of kinderen uit andere landen.

‘Verwestering’ is volgens de minister slechts één van de zaken die mee kunnen spelen bij het bepalen of een asielzoeker teruggestuurd kan worden naar het land van herkomst. Bij het aangepaste beleid moet er echter gekeken worden of asielzoekers die teruggestuurd worden zich nog wel kunnen aanpassen aan het land.

In een persbericht van het minister van 8 april staat: “onder bepaalde omstandigheden kan van meisjes met een verwesterde levensstijl niet worden gevraagd terug te keren naar hun land van herkomst Afghanistan.” Volgens NRC Handelsblad kiest Leers opzettelijk voor deze vage criteria om ruimte over te houden om iedere zaak individueel te kunnen beoordelen. Toch geldt deze regeling alleen voor Afghaanse meisjes omdat volgens de minister er bij deze groep sprake is van ‘een specifieke situatie’.

De oppositie verwijt de minister willekeur en wil graag een vergelijkbare regeling voor vluchtelingen uit andere landen. Nu.nl schrijft:

Minister Leers wierp het verwijt van willekeur nogmaals verre van zich. Ook hij stelt gelijke gevallen gelijk te behandelen. Maar volgens hem is de situatie in Afghanistan uitzonderlijk. Een land als Irak is niet vergelijkbaar met Afghanistan. Schoolgaande Afghaanse jongens die terug moeten na lang verblijf in Nederland zijn er minder slecht aan toe dan meisjes. Voor Somalië geldt al dat er voorlopig geen asielzoekers terug hoeven naar dat land.

NRC: Verwestering geen criterium terugsturen Afghaanse meisjes

Nu.nl: Kamer wil ruimte voor meer ‘Sahar-regelingen’

cc-foto: Roel Wijnants

Geef een reactie

Laatste reacties (44)