231

Asscher: ‘PVV schendt grondwet’

'Uitspraak 'Geen islam in Nederland' gaat in tegen non-discriminatiebeginsel'

Minister Asscher, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, vindt dat de PVV met de uitspraak ‘Geen islam in Nederland’ nieuwe grenzen is overgegaan. Kamerlid De Graaf (PVV) hield woensdag een betoog tegen moslims en de islam.


De Graaf zei tijdens het Kamerdebat:

Moslims veranderen niet, assimileren niet, integreren niet. Nee, ze verbouwen op onze kosten Nederland tot hun eigen huis, met al die moskeeën. (..) Inderdaad, wij willen geen islam in Nederland.

Asscher vindt dat de PVV rechtstreeks ingaat met haar uitspraken tegen het non-discriminatiebeginsel in de Nederlandse Grondwet. Hij las ook een stuk uit de Grondwet voor in de Kamer. 

De heer De Graaf heeft klip en klaar aangegeven dat moslims niet dezelfde rechten hebben als andere Nederlanders. Ze mogen niet het islamitisch geloof aanhangen, anders moeten ze het land uit. De heer De Graaf wekt de indruk allerlei soera’s uit zijn hoofd te kennen maar heeft geen enkel benul van wat in dit huis het allerbelangrijkst is, namelijk onze grondwet.

Artikel 1 van de grondwet zegt:

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

NOS: Asscher: PVV heeft geen benul van Grondwet

Geef een reactie

Laatste reacties (231)