91

Asscher: we stoppen de veramerikanisering van de arbeidsmarkt

'We hebben onszelf wijsgemaakt dat het blijkbaar normaal is om iemand steeds een tijdelijk contract te bieden'

De flexibilisering van de arbeidsmarkt is doorgeschoten, zegt Lodewijk Asscher. Zijn nieuwe wet moet daar verandering in brengen. ‘Het gaat niet alleen om vast of flex, maar ook om respect.’

Dat zegt de minister van Sociale Zaken in een interview met de Volkskrant:

Van middenmoter in flexibiliteit is Nederland doorgeschoten naar koploper. Er is veel onzekerheid gekomen, waardoor mensen waardering en respect missen en ’s nachts wakker liggen of ze de volgende dag of week nog werk hebben en de huur kunnen betalen. Dat is de veramerikanisering van de arbeidsmarkt. Daarin komt nu een kentering. Het ontslagrecht wordt eerlijker, de flexibiliteit wordt aan banden gelegd. 

Op 1 juli wordt het grootste deel van de Wet werk en zekerheid van kracht. Hij zegt daarmee te willen inspelen op de wereldwijde veranderingen, maar dan niet door alleen op kosten te concurreren, maar op zo’n manier dat ‘mensen zich gekend voelen, bestaanszekerheid hebben en het werk van de 21ste eeuw aankunnen’:

Daarin staan we niet alleen. In de VS is discussie over minimumloon losgebarsten, of het niet te laag is. Frankrijk gaat flexibilisering een halt toeroepen. In Duitsland is het minimumloon ingevoerd. In het Verenigd Koninkrijk, met een conservatieve regering, staat het nulurencontract ter discussie. Flexibilisering was het antwoord op globalisering en robotisering. Maar steeds meer mensen hebben het gevoel: mijn bestaanszekerheid is minder. Ik weet niet of ik mijn huur wel kan betalen, hoe het met mijn gezin moet als mij iets overkomt. De risico’s zijn bij de individuele flexwerkers en zzp’ers neergelegd. Dat is niet de manier waarop je welvaart kan behouden en waarop je een samenleving bouwt.

Het gaat Asscher daarbij niet zozeer om de contractvorm, als wel om onzeker werk versus waardering en respect. Hij wil dat mensen het gevoel hebben dat ze erbij horen en niet alleen worden beschouwd als kostenpost.

In het AD wordt Asscher geconfronteerd met vragen van mensen die juist denken dat de nieuwe wet voor hen slecht gaat uitpakken, zoals Gerben van Spengen, sjorder in de Rotterdamse haven. Hij wijst er op dat hij er door de nieuwe wet na drie jaarcontracten een half jaar uit moet en dat dat alleen maar meer onzekerheid oplevert. Asscher reageert:

Dit is juist niet de bedoeling. We hebben onszelf wijsgemaakt dat het blijkbaar normaal is om iemand steeds een tijdelijk contract te bieden. Er was iemand die 25 jaar op de universiteit werkte, zonder vast contract. Willen we dat werkelijk? Het is helemaal niet in het belang van bedrijven. Die willen werknemers die zich veilig voelen, loyaal en betrokken zijn. Je ziet bij mensen met onzeker werk juist meer stress en ziekteverzuim.

Geef een reactie

Laatste reacties (91)