66

Balkenende overleeft motie van wantrouwen

GroenLinks, SP, D66, PVV en PvdD steunen motie tegen premier ... CDA blijft zich verzetten tegen conclusie dat informatie over oorlogsdreiging 'onjuist en onvolledig' was ... Balkenende: 'Ik heb juist gehandeld'

Premier Jan Peter Balkenende heeft een motie van wantrouwen overleefd in het Irak-debat. GroenLinks-leider Femke Halsema diende de motie in en kreeg steun van SP, PVV, D66 en PvdD. Dat bleek tijdens het debat in de Tweede Kamer over het rapport van de commissie-Davids die onderzocht hoe Nederland onder leiding van Balkenende betrokken is geraakt in de oorlog tegen Irak.


Door redactie Joop

Nadat eerder voormalig VVD-leider Frits Bolkestein al heeft gepleit voor het aftreden van premier Balkenende, werd er dinsdag tijdens het Kamerdebat over Irak meteen gedreigd met een motie van wantrouwen tegen de premier door Femke Halsema (GroenLinks) en Geert Wilders PVV). Alle oppositiepartijen uitten harde kritiek op Balkenende in het debat. Agnes Kant, fractieleider van de SP stelde:

 “Het kabinet erkent dat de twijfels en onzekerheden waar in diverse rapportages sprake van was geweest uitgebreider en explicieter had moeten terugkomen in de informatie aan de Kamers. Ik noem selectief gebruik maken van informatie misleiding. Het kabinet heeft de Kamer willens en wetens op het verkeerde been gezet.

De SP wil nu de commissie Davids, die niemand onder ede kon horen, klaar is alsnog een parlementaire enquête instellen naar de Nederlandse betrokkenheid bij de oorlog  die inmiddels al vele mensen het leven heeft gekost. Schattingen lopen uiteen van honderdduizend tot zelfs 1 miljoen.

GroenLinks overweegt een motie van wantrouwen meldt het ANP:

Omwille van binnenlandse politieke compromissen en atlantische witte voetjes is er een loopje genomen met de waarheid”, aldus Halsema. Ze benadrukte dat haar partij “nooit onbezonnen” moties van wantrouwen indient, zeker niet voordat het kabinet heeft kunnen reageren. Maar, zo gaf ze aan, wat haar betreft is een mogelijk aftreden van de premier nu wel aan de orde.

CDA-fractievoorzitter Van Geel erkende dat het beter had gekund. Hij bestrijdt dat letterlijk de begrippen ‘onjuist en onvolledig geïnformeerd’ in het rapport voorkomen. “Er is niet bewust misleid en er was geen rechtsplicht om de Kamer te informeren.”Halsema noemt dat een ‘woordenspel’. 

PVV-leider Wilders koos ervoor om ook nadrukkelijk de PvdA aan te vallen op hun standpunt in 2003, zo meldt NOS.nl. Hij citeerde uit vergaderverslagen toenmalig PvdA-woordvoerder Koenders, die vond dat er voldoende volkenrechtelijk mandaat was om de oorlog te steunen. Fractievoorzitter Hamer riposteerde dat haar fractie altijd heeft gezegd tegen de politieke steun te zijn. 

Later vanavond was premier Balkenende aan de beurt om zijn verdediging te voeren. Rond 22:00 uur wekte hij de indruk dat er indertijd tegenstrijdige visies waren rond het kabinet. Daar pakten Pechtold (D66), Halsema (GroenLinks) en Kant (SP) hem hard aan. Balkenende gaf echter geen krimp: hij weigert op te stappen vanwege Irak, want hij vindt dat hij ‘juist heeft gehandeld’. De premier: 

Zittende bewindslieden zijn verantwoordelijk voor handelingen van eerdere ministers, maar geven géén politiek oordeel over het beleid van hun voorgangers.”

UPDATE 03:00 uur (17-02): Uiteindelijk mondde het felle debat diep in de nacht inderdaad uit in de verwachte motie:

GroenLinks-leider Halsema diende een motie van wantrouwen in tegen premier Balkenende. Ze tilde vooral zwaar aan het onvolledig informeren van de Tweede Kamer. Ook D66-leider Pechtold rekende dat de premier aan. “U heeft verkeerd gehandeld en wezenlijke informatie aan de Kamer onthouden”, zei hij. De motie werd gesteund door de SP, PVV, D66 en de Partij voor de Dieren en haalde geen meerderheid in de Kamer.

Het debat was live te volgen via Politiek24

Geef een reactie

Laatste reacties (66)