58

Banken: Lagere bonus? Hoger loon!

Bonusplafond EU makkelijk te omzeilen ... Laagstbetaalden worden ontslagen

Het EU-besluit om per 1 januari 2014 een maximum in te stellen voor bonussen dwingt banken om hun beleid aan te passen. Als compensatie zullen zijn de vaste salarissen verhogen, zo schrijft de Volkskrant dinsdag.

De Volkskrant:

De nieuwe EU-norm bepaalt dat de bonus niet hoger mag zijn dan het vaste salaris van de bankier. Van dat maximum mag alleen worden afgeweken als minimaal 75 procent van de aandeelhouders van de bank daarvoor toestemming geeft. In dat geval mag de variabele beloning ten hoogste twee keer het jaarsalaris bedragen.

Beursgenoteerde ondernemingen houden hun jaarlijkse aandeelhoudersvergadering meestal in april of mei. De banken moeten nu dus snel de beloningsstructuur voor hun topmanagers aanpassen om deze ter goedkeuring aan de aandeelhouders te kunnen voorleggen. De banken kunnen het bonusplafond makkelijk omzeilen door de vaste salarissen te verhogen, schrijft de Volkskrant. Sterker nog, dat is sinds 2008 al gebeurd.

Persbureau Reuters kwam zondag met een berekening van de bankiersbeloningen bij de 35 grootste banken in 2012. Het gemiddelde salaris bij tweederde van deze banken is vorig jaar gestegen. Dat kan deels verklaard worden door inkrimping van het personeelsbestand, maar Reuters meent dat de ontslagrondes de salarisstijging niet helemaal kunnen verklaren. In 2011 vielen er namelijk ook al veel ontslagen bij de banken.

Een aanvullende verklaring is wellicht dat de banken relatief veel laaggeschoolde werknemers ontslaan. Nederlandse banken ontslaan bijvoorbeeld voornamelijk mbo’ers die balies in kleine bankfilialen bemanden en die administratief werk deden dat tegenwoordig door computers wordt gedaan. Tegelijkertijd nemen ze soms academici aan voor andere functies. Die verschuiving van lager- naar hoogopgeleid stuwt het gemiddelde omhoog. Ook bij ING Bank steeg dat vorig jaar met 1,5 procent, aldus de Volkskrant. 

Volkskrant (betaalde toegang): Trend: lagere bonus, hoger loon

Foto-cc: Franklin Heijnen

Geef een reactie

Laatste reacties (58)