34

Barmhartige buur wordt in Duitsland beloond met belastingaftrek

Vluchtelingenzorg bieden levert er financieel voordeel op 

Als je in Duitsland zorg draagt voor een vluchteling kan het je een flinke belastingvoordeel opleveren. Dat meldt de Duitse krant Die Welt.

Duitsers die vluchtelingen in huis nemen kunnen dat bij de Belastingdienst als buitengewone last opgeven. Ze kunnen daarvoor maximaal 8427 euro ontvangen. Daarnaast kunnen mensen die asielzoekers ondersteuning geven bij het voorzien in hun levensonderhoud – zonder onderdak te bieden – ook aftrek krijgen. Wel moeten ze bonnetjes als bewijs aanleveren. 

De belastingaftrek voor opvang van vluchtelingen is aan een aantal voorwaarden verbonden. Zo mag je geen familie zijn van de vluchteling en moet je documenten tekenen waarin je bevestigt officiele zorgdrager te zijn.

In Nederland wordt een dergelijk belastingvoordeel niet opgenomen in de opvangplannen voor asielzoekers, maar volgens het Centraal Orgaan Asielzoekers (COA) kunnen vluchtelingen met een verblijfsvergunning die nog in een AZC wonen wel zélf geld krijgen als zij onderdak vinden bij familie of vrienden. Het is volgens het COA belangrijk om financiële zelfstandigheid te stimuleren en de asielzoekers niet afhankelijk te maken van anderen.

Geef een reactie

Laatste reacties (34)