11

Basically, it’s like, I don’t know, yeah

Verbod op straattaal op Engelse school leidt tot felle discussie

In Engeland is een felle discussie ontstaan over een basisschool die straattaal heeft verboden. De Harris Academy Upper Norwood in Zuid-Londen heeft besloten dat een aantal woorden en uitdrukkingen niet meer mogen worden gebruikt in de klas en op de gang.

De school doet dit om de leerlingen voor te bereiden op hun toekomst in de maatschappij en tijdens hun studie, plekken waar straattaal volgens de schoolleiding ook niet gepast is. Op de school hangt nu een pamflet met de verboden uitspraken. Die zijn: ‘coz’, ‘aint’, ‘like’, ‘extra’, ‘innit’ en ‘you woz’. Ook mogen zinnen niet meer beginnen met ‘basically’ of eindigen met ‘yeah’.
Veel ouders zijn blij met de nieuwe regels, evenals de organisaties die de Engelse taal graag zuiver willen houden. Maar op Twitter is veel kritiek op het nieuwe beleid. Daar wordt de schoolleiding van dictatoriaal bestuur beschuldigd. De critici vinden voornamelijk dat je leerlingen niet het zwijgen moet opleggen, maar ze vooral moet inspireren beter te spreken. Sommige van de verboden uitspraken worden zelfs door politici gebruikt. Zouden die dan ook op de vingers getikt moeten worden?
In Nederland werd in 2010 een groot onderzoek naar het gebruikt van straattaal gehouden. Daaruit bleek dat 75 % procent van de Nederlanders vindt dat het verboden moet worden.

Geef een reactie

Laatste reacties (11)