171

BBB splijt VVD

Halbe Zijlstra wil vasthouden aan hardvochtige lijn ... Kamp wil menswaardige behandeling

De crisis in de coalitie over het verstrekken van minimale hulp aan afgewezen vluchtelingen, waar VVD en PvdA al dagenlang over vergaderen en dat maandag voortzetten, leidt ook tot een andere crisis. Terwijl PvdA’ers eensgezind pleiten voor een humanitaire benadering, beginnen meer VVD’ers zich te keren tegen de onwrikbare houding van de liberale scherpslijper Halbe Zijlstra die geen millimeter wil wijken.

De Volkskrant schrijft:

Ondertussen komt in de VVD een lobby op gang om bed, bad en brood toe te staan. VVD-burgemeesters als Van Aartsen (Den Haag), Van Zanen (Utrecht) en De Graaf (Enschede) pleiten voor een sobere opvang voor illegalen. Ze wijzen op de humanitaire kant en het veiligheidsaspect: liever tweehonderd illegalen ’s nachts in een opvang dan rondzwervend door de binnenstad. Ook Tom Leijte, voorzitter van VVD-jongerenorganisatie JOVD, vindt het onderwerp geen crisis waard. Hij spreekt van symboolpolitiek.

De krant merkt op dat VVD-minister Henk Kamp ook niet voelt voor de harde krepeerpolitiek van Zijlstra: “Een menswaardige behandeling is voor beide partijen belangrijk.” 

De vraag is of die verzachters Zijlstra weten te vermurwen. De VVD-fractieleider heeft zorgvuldig een reputatie opgebouwd van een rechtse partijideoloog die de VVD dicht op de huid van de PVV brengt. Zo pleitte Zijlstra recent nog voor samenwerking met dictators en stelde hij voor het belang van mensenrechten af te zwakken.

Ondertussen is het de vraag of VVD en PvdA een uitweg weten te vinden. Volgens Trouw is dat lastig vanwege de aard van het vluchtelingenvraagstuk:

Want over pensioenen, woningmarkt en zorg worden VVD en PvdA het wel eens. Daar zit de druk van het landsbelang achter, het moet de schatkist geld besparen of opleveren of de EU hijgt in de nek. Bij asielzaken ligt dat anders, en bij deze zaak al helemaal. Hier gaat het louter om principes. En die liggen bij de partijen op dit terrein mijlenver uiteen.

foto: ANP, Bart Maat

Geef een reactie

Laatste reacties (171)