Laatste update 15:12
47

België bedolven onder tsunami aan besmettingen

In België heeft de tweede golf van het coronavirus inmiddels zo hard toegeslagen, dat er een tekort dreigt te ontstaan aan politieagenten, docenten en medisch personeel omdat veel van hen ziek zijn of in quarantaine zitten. Scholen vragen administratief medewerkers en ouders om de lessen over te nemen en in sommige ziekenhuizen worden artsen en verpleegkundigen die wel positief getest zijn, maar geen symptomen hebben, gevraagd alsnog te komen werken.

The Washington Post wijst erop dat er in tegenstelling tot bij de eerste golf, nu voldoende beschermingsmateriaal voorhanden is. Daar staat echter tegenover dat er geen rekening is gehouden met een zo sterke uitval van hulpverleners en docenten. Ook zou een beslissing van de overheid om de mondkapjesplicht te laten vallen en andere regels deze maand wat te versoepelen, eraan hebben bijgedragen dat de afgelopen maand het aantal besmettingen hard oploopt. Het aantal besmettingen per 100.000 inwoners is inmiddels hoger dan in Nederland en vijf keer zo hoog als in de Verenigde Staten waar het virus ook nog altijd welig tiert. In Europa doet alleen Tsjechië het nog altijd slechter als het gaat om virusbestrijding.

Er lijkt in België vooralsnog geen einde in zicht van de stijging van het aantal besmettingen. De teststraten zijn overbelast en sinds afgelopen week worden mensen zonder symptomen niet meer getest, ook niet wanneer ze in contact zijn geweest met iemand die wel positief getest is. Christie Morreale, de Waalse minister van Volksgezondheid noemt de huidige situatie ‘erger dan in april’, op het hoogtepunt van de eerste golf. In een persconferentie riep ze vrijdag zowel verpleegkundigen, als verpleegkunde- en geneeskundestudenten of -docenten op om, wanneer mogelijk, hun diensten aan te bieden in verzorgingstehuizen of ziekenhuizen. De Vlaamse minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke sprak afgelopen weken van ‘een tsunami’ van besmettingen en zei te vrezen dat het virus binnenkort niet meer onder controle te houden is door de overheid.

IC-arts Philippe Devos noemt de situatie nu al ‘catastrofaal’. Hij werkt zelf in een ziekenhuis in Luik, de zwaarst getroffen stad van het land. Volgens Devos misschien wel van de wereld. Ter vergelijking: waar heel België vorige week 510 besmettingen per 100.000 inwoners telde, waren dat er in Luik – op slechts 25 kilometer van Maastricht – maar liefst 1022. De ziekenhuizen in Luik hebben niet alleen een tekort aan bedden, maar ook aan medisch personeel. Om die reden wordt iedereen die wel positief getest wordt, maar geen klachten heeft, gevraagd zich alsnog op het werk te melden. Ook andere ziekenhuizen in het land zien zich steeds vaker geroepen besmette medewerkers alsnog in te zetten. Ook wordt op veel plekken de reguliere zorg afgeschaald en wordt personeel overgeheveld naar corona-afdelingen. ‘Het is een situatie die doet denken aan oorlog’, zegt neuroloog Steven Laureys van het Academisch Ziekenhuis in Luik.

Ondertussen lijkt de Belgische overheid zich geen raad te weten met de hevigheid van de tweede coronagolf. Dat blijkt uit de verschillende maatregelen die worden doorgevoerd, of zoals omschreven bij de VRT: “een kakofonie” van het coronabeleid:

Een Overlegcomité met de federale regering en alle gewesten dat maatregelen aanscherpt, een Waals en een Brussels Gewest die bijkomende maatregelen nemen en een Vlaamse minister-president die zegt dat bijkomende maatregelen niet nodig zijn, terwijl zijn eigen minister van Onderwijs diezelfde dag aankondigt dat de herfstvakantie verlengd wordt en de Vlaamse regering die morgen alweer de koppen bij elkaar steekt. Het coronabeleid in ons land lijkt niet uit te munten in duidelijkheid.

De Vlaamse viroloog Steven Van Gucht waarschuwt ondertussen dat België twee weken verwijderd is van het bereiken van de maximale intensive care-capaciteit. Hij wijst er maandag op dat er 757 patiënten op de IC’s liggen en dat het aantal elke 8 dagen verdubbelt. De IC-afdelingen kunnen maximaal tweeduizend patiënten aan. “Elke maatregel vraagt tien dagen de tijd vooraleer we een effect merken. Als we iets doen, moet het nu meteen. We zitten in de kritieke fase van de epidemie”, aldus Van Gucht.

Volgens de viroloog is de situatie nu dan wel kritiek, maar er gloort ook hoop aan de horizon:

Wat we nu meemaken, gaat het ergste zijn, daar ben ik van overtuigd. Na de winter gaat het elke maand beter gaan. Het gaat niet onmiddellijk over zijn, er zal een transitieperiode zijn. Maar dit is de moeilijkste periode.

België heeft Nederland gevraagd om coronapatiënten over te nemen, om zo de druk op ziekenhuizen te verlichten. Dat meldt De Morgen. Dat verzoek is echter afgewezen omdat ook in Nederland de capaciteit van ziekenhuizen ernstig onder druk staat. “Zoals Duitsland ons heeft geholpen, kunnen wij dat ook voor België doen, op basis van wederkerigheid. Maar op dit moment is het echt lastig en moeten we ons best doen om patiënten binnen Nederland te verspreiden”, aldus Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg. Hoewel het zwaar getroffen Luik dus dichtbij Maastricht ligt, worden de vrije bedden daar gereserveerd voor patiënten uit bijvoorbeeld Amsterdam.

Geef een reactie

Laatste reacties (47)