84

België volgt Frankrijk met Boerkaverbod

Kamer gaat vrijwel unaniem akkoord met wetsvoorstel

Na Frankrijk gaat ook België een boerkaverbod instellen. Donderdag is vrijwel de gehele Kamer van Volksvertegenwoordigers van het parlement akkoord gegaan met een wetsvoorstel dat het dragen van ‘kleding die het gezicht volledig dan wel grotendeels verbergt’ verbiedt. Slechts drie leden onthielden zich van de stemming.

Tijdens de vorige regering werd het verbod al goedgekeurd, maar sneuvelde in de Senaat. Onder de onthouders is Eva Brems (Ecolo/Groen!). Volgens haar gaat het Parlement met het verbod regelrecht in tegen nationale en internationale mensenrechtenwatchers.
Brems:

De gedachte dat een vrouw kan worden bevrijd door dingen te verbieden, is al decennia verworpen […] We gaan vrouwen die het slachtoffer zijn in de feiten, juridisch dader maken.”

Toch stemde vrijwel de gehele plenaire Kamer voor het verbod omdat het dragen van een boerka of een nikaab interactie een stuk moeilijker zou maken en omdat de verschijning van de kledij in het Belgisch straatbeeld niet zomaar onschuldig zou zijn.

Wie alsnog betrapt wordt op het dragen van een boerka of een nikaab riskeert een boete of een celstraf tot zeven dagen.

De Standaard: Kamer keurt boerkaverbod goed

cc-foto: Charles Roffey

Geef een reactie

Laatste reacties (84)