19

Bestuur GroenLinks erkent geklungel

Bestuur wilde niet 'tijdens het spel de spelregels veranderen' ... Andrée van Es lijstduwer 

Het partijbestuur van GroenLinks geeft fouten toe over hoe het met de strijd om het lijsttrekkerschap tussen Dibi en Sap is omgegaan. In de congreskrant van de partij legt het bestuur verantwoording af over de gang van zaken. Achteraf terugkijkend op de zaak vinden ze dat te lang is vastgehouden aan afgesproken procedures.

Het partijbestuur werkte al aan een plan om de interne strijd voortaan beter te later verlopen. Toen Dibi’s kandidatuur al mondjesmaat bekend werd in de media moest er snel een keuze worden gemaakt, maar duurde het te lang voordat er duidelijkheid was. Uiteindelijk werd besloten een referendum te houden. 

In de congreskrant is te lezen:

“Alles overziend en overwegende, constateren we dat de gevolgde werkwijze en procedure tot veel (extra) publiciteit hebben geleid, gepaard gaande met veel interne en externe publiciteit. We hebben fouten gemaakt en ervan geleerd. We hadden onze overwegingen en het van de regels afwijkende besluit sneller en duidelijker naar partij en media moeten communiceren.” 

Het bestuur kreeg onder andere kritiek over het feit dat de kandidatencommissie bepaalt wie zich wel en niet verkiesbaar mag stellen en dat het gek is dat Kamerleden ‘ongeschikt’ worden bevonden. Die opmerking kan evenzeer gelden voor de manier waarop de conceptkandidatenlijst door GroenLinks werd gepresenteerd. Bij de uitleg waarom welke kandidaat op welke plek staat, wordt ook de negatieve kant van de kandidaat belicht. Zo wordt bij Kamerlid Arjan el Fassed gezegd: 

“De commissie mist in Arjan evenwel de zelfbewuste drive om toonaangevend te opereren in een kleine fractie.

Aanstaande zaterdag komen de GroenLinks leden bij elkaar op het congres om het conceptverkiezingsprogramma goed te keuren. Het partijbestuur wil bij het voorjaarscongres in 2013 voorstellen de regels voor het verkiesbaar stellen van de leden te veranderen. De procedure moet worden versneld en ook moet aan kandidaten eenduidige eisen worden gesteld. 

Gisteravond werd bekend dat de Amsterdamse wethouder Andree van Es lijstduwer wordt van de partij en Kamerlid kan worden mits de partij genoeg stemmen krijgt. Van Es staat van de 42ste plek op de conceptkandidatenlijst. 

NRC: Partijbestuur GroenLinks: fouten gemaakt bij strijd tussen Sap en Dibi

Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook. Of abonneer je op de dagelijkse nieuwsbrief met een handig overzicht van nieuws en opinies.

Geef een reactie

Laatste reacties (19)