Laatste update 11:20
16

“Bij ernstige psychische problemen van kind hele gezin in behandeling”

Als een kind hevige psychische- of gedragsproblemen heeft, is het beter dat het hele gezin in therapie gaat. Hiervoor pleit kinder- en jeugdpsychiater Peter Dijkshoorn in de Volkskrant. Hij zegt dit in reactie op de hoge aantallen zelfmoorden in gesloten jeugdinstellingen. Uit een eerder verhaal in de Volkskrant, van ervaringsdeskundige Jason Bhugwandass, blijkt dat opname in dergelijke instellingen meer kwaad dan goed doet. Hij beschreef zijn tijd in een gesloten jeugdinstelling als gevangenschap. Een voorbeeld van de kloof tussen de instellingen en de ervaringen van jongeren die er terecht komen is het feit dat er amper rekening wordt gehouden met wat ze al op jonge leeftijd hebben meegemaakt. De Volkskrant schrijft:

Uit een rapport uit 2016 van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen blijkt dat 85 procent van de meisjes in de gesloten jeugdzorg ooit te maken heeft gehad met seksueel geweld. Dat zijn 680 getraumatiseerde meisjes, die nu weer moesten bukken voor een vreemde om te worden gevisiteerd. Sommige kinderen in de gesloten jeugdzorg moeten vaker hun naakte lijf aan de groepsleider laten zien dan dat ze een EMDR-sessie (traumabehandeling) krijgen. Slachtoffers van seksueel misbruik ervaren zo in de JeugdzorgPlus opnieuw dat hun lichaam niet van hen is.

Dijkshoorn wijst erop dat het doel bescherming is, en dat die vaak niet wordt beleefd door jongeren in een instelling. In de Volkskrant zegt hij:

Het kind uit huis halen en opsluiten is geen oplossing. Het doel is bescherming. Maar deze vorm van bescherming is vaak minder behulpzaam dan we denken. Een kind wil, ook als het thuis wordt mishandeld of verwaarloosd, vrijwel altijd bij zijn ouders blijven. Haal je het weg en erger, sluit je het op, dan blijken zijn problemen vaak te verergeren. Het wordt somberder, boos of agressief. Een kind met psychische of gedragsproblemen heeft hulp nodig in zijn vertrouwde omgeving.

Hij zou het liefst zien dat er gestopt wordt met uithuisplaatsingen. Er is, zo zegt hij, genoeg kennis om kinderen en jongeren op andere manieren te helpen. In 2017 werden tijdens een nieuwe behandelmethode, waarbij problemen van ouders werden meegenomen, slechts in 2 van de 92 gevallen kinderen uit huis geplaatst. Volgens Dijkshoorn hebben kinderen met psychische problemen vaak ouders die zelf met trauma’s kampen.

Cc-foto: Amy Mesere

Geef een reactie

Laatste reacties (16)