3

Bij jeugdzorg is probleemkind standaard uitzondering

En dus wachten ze extra lang op jeugdzorg... Negen weken is maximale 'verantwoorde wachttijd', behalve voor uitzonderingen... Alleen in crisissituatie krijgt kind sneller hulp...

Geen enkel kind heeft binnen negen weken jeugdzorg nodig, behalve als het echt in een crisis zit. Dat hebben provincies en stadsregio’s bepaald, die verantwoordelijk zijn voor de jeugdzorg. Hiermee is de regel omgekeerd. Want sinds 2010 mogen kinderen alleen bij uitzondering langer dan negen weken wachten, maar alleen als Bureau Jeugdzorg zegt dat het geen probleem is.

Door het omkeren van de regel wordt dus ieder kind bij voorbaat als uitzondering bestempeld, behalve als er sprake ie van crisis. Bijna 3000 kinderen wachten hierdoor ‘verantwoord’ langer op zorg.

Regionale rekenkamers komen tot deze conclusie na onderzoek bij de verschillende bureaus Jeugdzorg.

Van slechts zes kinderen is vastgesteld dat ze daadwerkelijk te lang wachten. De Rekenkamers adviseren naar aanleiding van hun rapport ‘(On)verantwoord wachten op jeugdzorg’ om de urgentie als maatstaf te houden voor de snelheid van de zorgverlening en om ook gevallen die al enige vorm van zorg krijgen, onder de loep te nemen.

 Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid laat weten blij te zijn met het rapport. ‘Zoals ik steeds heb aangegeven, vind ik een inhoudelijke benadering van wachten op jeugdzorg belangrijk. Per individueel kind kan heel erg uiteenlopen wat verantwoord is”, liet Van Zanten weten.

De staatssecretaris vindt het van groot belang dat er geen onverantwoorde situaties ontstaan als kinderen wachten op jeugdzorg. Provincies hebben Van Zanten verzekerd dat zij hun uiterste best doen.

DePers: Wachtsysteem bij jeugdzorg omgedraaid

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (3)