Laatste update 11:56
18

Bizar: slachtoffers aanslag moeten 628.000 euro aan bioscoop betalen

Het is een horror-scenario dat zelfs in een Batman-film ongeloofwaardig zou lijken. Vier slachtoffers die in 2012 een massamoord in een bioscoop in Colorado, waarbij een schutter 12 bezoekers om het leven bracht tijdens de vertoning van The Dark Knight Rises, moeten de eigenaar van het complex 700.000 dollar betalen. Dat is de bizarre uitkomst van een rechtszaak die de slachtoffers hadden aangespannen tegen exploitant Cinemark omdat deze geen beveiligingsmaatregelen had genomen. Cruciaal onderdeel van hun klacht was dat Homeland Security, een soort Amerikaanse versie van het NCTB, enkele weken voor de massamoord bioscopen gewaarschuwd had voor de mogelijkheid van een aanslag op het publiek.

De rechter waarschuwde de groep klagers, die bestond uit 41 overlevenden dat ze weinig kans maakten de zaak te winnen en drong aan op een schikking. De bioscoop deed daarop een bod van 150.000 dollar te verdelen onder de klagers. Dat werd door de slachtoffers als wel erg mager beschouwd. Aan de andere kant was een ander onderdeel van de schikking dat het bedrijf erkent dat de beveiliging opgevoerd moet worden. Daar was het een deel van de groep juist om te doen. Na een lange vergadering werd besloten het aanbod te aanvaarden, het leeuwendeel (drievijfde) van de vergoeding onder de drie zwaarst getroffen slachtoffers te verdelen en het resterende deel onder de overige klagers. Op het laatste moment, net voor de deadline die de rechter had gesteld, wees een van de klagers de deal echter af en blies daarmee de schikking op. De weigeraar en 36 andere klagers trokken zich daarna razendsnel terug uit de procedure.

Vervolgens kwam het vonnis. Daarin staat dat de nu resterende vier klagers moeten opdraaien voor de juridische kosten die de bioscoop heeft gemaakt: 700.000 dollar.

De dader die in de verduisterde zaal het vuur openende op het publiek, 12 bezoekers doodde en 70 anderen verwondde, is tot levenslang veroordeeld.

Sydney Morning Herald: How four Batman movie massacre survivors ended up owing US theatre $930,000

Geef een reactie

Laatste reacties (18)