7

Bleker internationaal onder vuur

Internationale natuurbeschermingsorganisatie uit forse kritiek op natuurbeleid van staatssecretaris Bleker

Staatssecretaris Bleker heeft een brief ontvangen van de internationale natuurbeschermingsorganisatie IUCN waarin forse kritiek wordt geuit op zijn plannen. Directeur Hans Friederich schrijft aan Bleker dat hij allerlei internationale verdragen die Nederland heeft getekend niet zal nakomen als hij zijn beleid tot uitvoering brengt. Hij wijst er op dat de plannen zeer negatieve gevolgen kunnen hebben voor de biodiversiteit, ecosystemen en de economie in Nederland.

Nederland is lid van de IUCN wat de brief des te pijnlijker maakt voor Bleker. De organisatie wil dat de staatssecretaris nog eens goed kijkt naar wat de gevolgen van decentralisatie van het natuurbeleid naar provincies betekent. Ook vaagt IUCN zich af hoe effectief het Ecologische Hoofdstructuur (EHS) zal zijn, nu alle plannen worden gestaakt.

Metro: Internationale kritiek op natuurbeleid Bleker

Geef je om de natuur?: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (7)