41

Bleker verspilt natuursubsidies aan boeren

35 Procent kan worden bespaard en aan de natuur worden uitgegeven, waar de staatssecretaris nu grof op bezuinigt

Staatssecretaris Bleker van landbouw verspilt jaarlijks tientallen miljoenen euro’s aan agrarische natuursubsidies aan boeren. De regeling werkt met vaste bedragen per hectare, terwijl de feitelijk gemaakte kosten per boer sterk kunnen verschillen, zo schrijft Trouw vrijdag.

Met een ander subsidiestelsel kan maar liefst 35 procent worden bezuinigd, maar dit geld kan ook worden gebruikt voor juist méér natuurontwikkeling, zo meldt Trouw. Het blijkt uit onderzoek van hoogleraar D. van Soest en econoom J. Dijk dat deze week uitkomt.

Jaarlijks wordt er in Nederland naar schatting 40 tot 70 miljoen euro uitgegeven aan subsidies voor agrarisch natuurbeheer. De analyse van het Nederlandse subsidiestelsel voor boeren is pikant, omdat het kabinet fors op natuur bezuinigt. Staatsbosbeheer moet voor 100 miljoen euro aan grond verkopen, de Haringvliet-sluizen blijven gesloten voor migrerende vissoorten en de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt in oppervlakte beperkt. De onderzoekers stellen dat minder natuur hoeft te worden opgegeven, als het ministerie de subsidies nauwkeuriger verstrekt, aldus Trouw.

Lees meer bij Trouw: ‘Bleker geeft onnodig veel natuursubsidie aan boeren’

Mis niets: Volg Joop op Twitter, vind Joop leuk op Facebook

Geef een reactie

Laatste reacties (41)