12

Boeren kregen vergunning om natuur verder te vernietigen

Honderden boeren in de buurt van natuurgebieden hebben de afgelopen jaren vergunningen gekregen om hun veestapel uit te breiden. Hoewel ze officieel alleen mogen uitbreiden als de stikstofuitstoot gelijk blijft, kwam daar in de praktijk niets van terecht. Zo werd de natuur extra schade berokkend. Dat meldt NRC Handelsblad op basis van onderzoek.

In Friesland, Limburg, Gelderland mochten bij elkaar opgeteld zo’n 350 boeren uitbreiden. Daar bovenop is in Gelderland van ruim 100 aanvragen niet precies bekend hoe die zijn afgehandeld en 105 andere aanvragen zijn „nog in behandeling”. In Zeeland, Drenthe en Noord-Holland ging het in totaal om zo’n 10 uitbreidingen. Flevoland en Overijssel verstrekten na herhaaldelijk aandringen geen informatie.

De vergunningen werden verstrekt op voorwaarde dat de boeren technische maatregelen namen om de stikstofuitstoot te verlagen. Het gaat daarbij om luchtwassers en mestvloeren. Op dergelijke ‘maatregelen’ is inmiddels veel kritiek: ze halen veel minder uit dan het ministerie, het RIVM en de provincies hopen. Het gevolg is dat er wel degelijk meer ammoniak in de natuur komt.

“Meer dieren betekent simpelweg dat er meer stikstof geproduceerd wordt”, vat Franciska de Vries, hoogleraar Earth Surface Science aan de Universiteit van Amsterdam, het probleem samen.

Door de extra stikstof verzuurt de natuur. Verscheidene soorten planten en bomen gaan daardoor dood. Ook zorgt de verzuring voor kalkgebrek. Eischalen van vogels worden daardoor dunner. Ook breken jonge vogels hun botten vanwege een kalktekort.

Geef een reactie

Laatste reacties (12)