40

Brits parlement geeft ‘go’ voor luchtaanvallen op IS

Luchtaanvallen starten mogelijk zondag al ... Nederlandse regering liet al eerder weten de strijd tegen IS met F16's te zullen steunen

Het parlement van het Verenigd Koninkrijk heeft vrijdagavond het uitvoeren van luchtaanvallen op IS goedgekeurd, met 524 stemmen voor en ‘slechts’ 43 stemmen tegen. Nederland liet eerder al weten de strijd tegen IS met F16’s te volgen


Verenigd Koninkrijk

De steun werd pas uitgesproken nadat er tijdens het zeven uur durende debat vooral werd ingezet op het verkrijgen van duidelijkheid over de mogelijke scenario’s van een luchtaanval op IS. De Conservatieven, Liberale Democraten en Labour steunden allemaal het uitvoeren van luchtaanvallen. Toch verliep de weg naar de parlementaire steun niet over rozen. Want er werden wel stevige zorgen geuit door de parlementariërs over een eventuele toekomstige betrokkenheid in Syrië.  Volgens de BBC kan een mogelijke aanval op IS zondag al worden uitgevoerd.

Mandaat Nederland

Van Nederland is al bekend dat de strijd tegen IS militair ondersteund zal gaan worden. In de toekomst zou het mandaat om in Irak militair bij te dragen in de strijd tegen de Islamitische staat (IS) eventueel uitgebreid kunnen worden. Dat heeft premier Rutte na afloop van een bijeenkomst van de Veiligheidsraad in New York laten weten, waar hij een toespraak hield over de dreiging van IS. Rutte benadrukte dat er volgens het Nederlandse kabinet geen volkenrechtelijk mandaat is voor actie in Syrië, maar toonde zich tegelijkertijd begripvol voor Amerikaanse luchtaanvallen op doelen in Syrië.

De VS en de Arabische bondgenoten hebben woensdagnacht nieuwe bombardementen uitgevoerd op doelen van IS in Syrië. Zo zijn onder meer olie-installaties die door IS worden gecontroleerd, bestookt. In totaal zijn twaalf doelen geraakt, aldus John Kirby, woordvoerder van het Pentagon. Dagelijks leverden de olieraffinaderijen IS zo’n 2 miljoen dollar aan inkomsten op, dat deze inkomstenbron afgesneden is, is dus een belangrijke stap. Het geld dat IS hiermee binnenhaalde werd gebruikt om aanvallen in Irak en Syrië te bekostigen. Bij de luchtaanvallen zijn zeker vijf burgerdoden gevallen. Ook zijn er zeker 14 IS-strijders om het leven gekomen. Het Pentagon komt later met een reactie op deze cijfers. 

De VS voert de bombardementen in Syrië op eigen houtje met een aantal Arabische bondgenoten uit, ondanks dat er nog altijd geen internationale consensus is over een volkenrechterlijk mandaat. Rusland en China zijn tegen militaire acties in Syrië, waardoor de kans groot is dat hij een veto zullen uitspreken wanneer een dergelijke resolutie in de VN Veiligheidsraad wordt voorgelegd.

Militairen niet met uniform in openbaar vervoer
Het ministerie van Defensie adviseert Nederlandse militairen voorlopig niet in uniform in het openbaar vervoer te reizen. Dat meldt onder meer de Volkskrant. Reden hiervoor is een videoboodschap van een Nederlandse jihadstrijder die oproept tot ‘een stevige daad’ tegen de Nederlandse overheid. Naar aanleiding van die oproep zijn er bedreigingen geuit die specifiek gericht zijn tegen militairen.

Britse premier Cameron wil meedoen in Irak

Ook de Britse premier David Cameron is dus een voorstander van ingrijpen in Irak. Hij heeft het Britse parlement dan ook achter zich gekregen om luchtaanvallen te gaan uitvoeren. Zijn oproep deed hij afgelopen nacht tijdens de vergadering van de Verenigde Naties. Cameron:

We worden geconfronteerd met iets kwaads, waartegen de hele wereld zich zou moeten verenigen. Groot-Brittannië zou nu actie moeten ondernemen.

Cameron zei verder niets over ingrijpen in Syrië en houdt het, net als Nederland, voorlopig alleen bij aanvallen in Irak.

Lees hieronder de vertaalde speech van premier Rutte:

Mevrouw de president,

De directe dreiging die uitgaat van buitenlandse terroristische vechters wekt zorgen bij ons allen. Zowel onze internationale als nationale veiligheid is in het geding.Als een land waar zulke vechters vandaan komen, heeft Nederland haar terrorismedreiging verhoogd naar het op één na hoogste niveau negentien maanden geleden.

Maar het meest alarmerende van alles is de situatie in de conflictgebieden zelf. Onschuldige burgers zijn slachtoffers van genadeloos geweld.

De dreiging is ernstig, en het roept op tot een daadkrachtige reactie.  Dit is een plicht dat op ons rust, de internationale gemeenschap. Dat is ook de reden dat de Nederlandse regering vandaag besloten heeft om haar steun aan de internationale inzet om ISIS te stoppen heeft vergroot, door het verstrekken van militaire middelen. We zullen F16’s verstrekken, militaire trainingen en advies. In totaal leveren we 380 mannen en vrouwen.

Afgelopen jaar, in het raamwerk van het Global Counterterrorism Forum (GCTF) heeft Nederland samen met Marokko een gezamenlijk plan geïnitieerd om goede voorbeelden in het aanpakken van het probleem van buitenlandse terroristische strijders te formuleren.

Gisteren, bij het ministerieel GCTF overleg, presenteerden we de uitkomsten: een uitgebreide set richtlijnen gericht op elk aspect van de dreiging van de buitenlandse vechter. Deze aanbevelingen dekken niet alleen antiterrorisme-maatregelen, maar ook preventieve inspanningen.

Als mede-hoofd van Forum’s werkgroep buitenlandse terroristische vechters, zal Nederland de implementatie van deze goede toepassingen bevorderen. We zijn welwillend om actief samen te werken met alle VN-lidstaten en VN-partners aan deze kwestie.

Het VN-sanctieregime is essentieel in het aanspreken van het probleem van buitenlandse terroristische vechters.

Sancties zijn een belangrijk instrument voor het ontnemen van financiële bronnen van terroristische organisaties en vechters. En sancties kunnen nog verder worden aangescherpt.

Deze sancties moeten echter naar behoren geïmplementeerd en gemonitord worden. Anders zullen zij in de praktijk niet effectief zijn.

We moeten, in mijn overtuiging, op VN-niveau onderzoeken of de monitoring en technische ondersteuning, verschaft aan lidstaten, kunnen worden verbeterd.

Mevrouw de president,

Het is essentieel dat de internationale gemeenschap gezamenlijk optrekt in dit onderwerp.

De vandaag aangenomen resolutie, mede ondersteund door Nederland, stuurt een krachtig signaal uit dat we schouder aan schouder moeten staan om de dreiging door buitenlandse terroristische vechters het hoofd te bieden.

Mevrouw de president,

Dank u.

CC-Foto: Flickr Citizen59

Geef een reactie

Laatste reacties (40)