17

Britten sturen weeskinderen terug naar oorlogsgebied zodra ze achttien worden

Groot-Brittannië stuurt drie keer zoveel tieners terug naar oorlogsgebieden dan het ministerie van Binnenlandse Zaken eerder toegaf. Die onthulling doet The Independent. Honderden vluchtelingen die als weeskind Groot-Brittannië binnenkwamen, werden direct na hun 18de verjaardag teruggestuurd.

Hulporganisaties en politici waarschuwen dat de beslissingen ‘over leven en dood’ worden genomen door een hardvochtig ministerie van Binnenlandse Zaken. De weeskinderen groeiden veelal op in Groot-Brittannië, om vervolgens teruggestuurd te worden naar een land waar zij in geen jaren zijn geweest en vaak ook geen binding meer mee hebben. Volgens het ministerie hebben de weggestuurde jongeren echter ‘geen behoefte meer aan onze bescherming’.

In een eerdere verklaring liet het ministerie weten dat in 2014 niet meer dan 151 jongeren na hun 18de verjaardag werden gedeporteerd. The Independent ontdekte echter dat het ministerie op het randje van het paasreces nog gauw een correctie in de officiële verslagen aanbrachten. Uit die gecorrigeerde cijfers, waar geen ruchtbaarheid aan werd gegeven, blijkt nu dat in dat jaar 445 achttienjarigen werden gedeporteerd.

Wat de zaak nog schrijnender maakt, is dat de uitgezette jongeren afkomstig waren uit gebieden waar het nog altijd levensgevaarlijk is. Het gaat om landen als Syrië, Afghanistan, Irak en Libië. Volgens The Independent deporteert Groot-Brittannië alleen al naar Afghanistan jaarlijks gemiddeld honderd vluchtelingen, ondanks dat Groot-Brittannië Afghanistan officieel als onveilig land heeft geclassificeerd.

cc-foto: George Olcott

Geef een reactie

Laatste reacties (17)