14

Bureaucratie jeugdzorg kost gemeenten miljoenen per jaar

17 miljoen euro per jaar gaat naar papieren rompslomp, in plaats van de daadwerkelijke zorg

De overheveling van jeugdzorg van Rijk naar gemeenten heeft voor talloze problemen gezorgd. Eén van de voornaamste problemen is de toegenomen bureaucratie. Donderdag meldt de Volkskrant dat al die extra bureaucratie bovendien gepaard gaat met extra kosten: zo’n 18 miljoen euro per jaar wordt er extra uitgegeven aan papieren rompslomp. Geld dat nu niet besteed kan worden aan de cliënten die de zorg nodig hebben.

De Volkskrant schrijft dat in plaats van zaken te doen met enkele zorgverzekeraars, provincies en zorgkantoren, de instellingen voor geestelijke gezondheidszorg soms met wel honderden gemeenten afzonderlijk de verantwoording en betaling van geleverde zorg moeten afhandelen. Dat kost zo veel tijd, dat sommige gemeenten extra mankracht hebben moeten invliegen.

Per 1 januari 2015 regelen alle 393 gemeenten hun eigen jeugdzorg. Het idee van de overheid is dat gemeenten deze zorg beter op lokaal niveau kunnen organiseren. Bij te zware of te specialistische noodzakelijk zorg, kunnen cliënten doorverwezen worden naar grotere gebieden. Die decentralisatie verloopt niet vlekkeloos. Eerder werd al bekend dat instellingen vaak lang moeten wachten op hun geld van de gemeenten. Een aantal instellingen kwam hierdoor zelfs in geldnood. Het ministerie opende hierop een fonds met 200 miljoen euro om te voorkomen dat er instellingen in financiële nood komen.

De Volkskrant: Jeugdzorg miljoenen extra kwijt aan bureaucratie

cc-foto: Zachary Korb

Geef een reactie

Laatste reacties (14)