11

Burgemeesters krijgen drones in arsenaal

Technische middelen en juridische bevoegdheden voor cameratoezicht uitgebreid

Gemeenten mogen burgers met mobiele camera’s volgen, waarbij ook drones mogen worden ingezet. Dinsdag heeft de Tweede Kamer ingestemd met het wetsvoorstel om cameratoezicht uit te breiden.

Nu mogen gemeenten alleen cameratoezicht toepassen op vooraf vastgelegde locaties en met vaste camera’s. Op zogenaamde ‘hotspots’ (zoals uitgaansgebieden) of rondom voetbalstadions. Cameratoezicht met behulp van op afstand bestuurbare drones kan door de politie uitsluitend ingezet worden voor opsporingen.

Sinds dinsdag mag niet alleen politie, maar ook burgemeesters voortaan zelf bepalen hoe zij cameratoezicht in willen zetten: vast, rijdend of vliegend.

Zowel het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) als de Raad van de Rechtspraak spraken hun zorgen uit over het wetsvoorstel. Zo gaf het CBP in haar advies over deze wet aan dat “flexibel ingezette camera’s, ook binnen een aangegeven gebied, met zich mee kunnen brengen dat mensen zich sneller dan voorheen gevolgd voelen. Mobiele camera’s kunnen namelijk snel en eenvoudig worden verplaatst.”

Geen probleem volgens de minister, want het ‘vereiste van kenbaarheid’ blijft gehandhaafd:

Burgers moeten in elk geval in kennis worden gesteld van het feit dat het mogelijk is dat zij op beelden kunnen voorkomen zodra zij het gebied betreden dat daartoe door de burgemeester is aangewezen.

Zolang mensen dus weten dat ze worden gefilmd, zullen ze zich niet zo snel gevolgd voelen.

Voor de Raad van de Rechtspraak was het onduidelijk hoelang de flexibele camera’s mogen worden ingezet. Ook met dit nieuwe wetsvoorstel komt er geen duidelijkheid. Minister Opstelten van Veiligheid en Justitie laat dit allemaal over aan de burgemeesters:

Het was de Raad voor de Rechtspraak voorts niet duidelijk voor welke duur gebieden aangewezen moeten worden voor de inzet van cameratoezicht. Dit is een afweging die het best op decentraal niveau gemaakt kan worden en die om die reden wordt overgelaten aan de burgemeester.

Dat burgers het recht hebben met rust gelaten te worden, erkennen ook de ministers. Maar als bijvoorbeeld de nationale of openbare veiligheid in het geding is, of er worden strafbare feiten gepleegd, dan mag er volgens hen van worden afgeweken.

cc-foto: Maarten
Webwereld: Opstelten drukt drone-toezicht door de Kamer

Geef een reactie

Laatste reacties (11)