36

CBS: Nederlanders steeds socialer

Contacten nemen toe, vrijwilligerswerk neemt iets af

In weerwil van wat politici en cultuurpessimisten beweren wordt Nederland steeds socialer, blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statitiek. Het aantal contacten tussen vrienden en familie is tussen 1997 en 2008 juist toegenomen.

CBS: Verschillen in sociale en maatschappelijke participatie
CBS schrijft:

De meeste mensen weten zich nog altijd omringd door familie en vrienden. Contacten met familieleden en vrienden zijn in de afgelopen tien jaar ook eerder toe- dan afgenomen. Had in 1997 nog 82 procent minstens een keer per week een ontmoeting of telefonisch of schriftelijk contact met familie buiten het eigen huishouden, in 2008 was dat 86 procent. Ook contacten met vrienden en goe- de kennissen vinden over het algemeen frequent plaats. In 2008 had 80 procent wekelijks contact met vrienden of kennissen, tegenover 77 procent in 1997.

Wel is de deelname aan vrijwilligerswerk licht afgenomen. Het meeste vrijwilligerswerk wordt gedaan door de 35-44 jarigen, vermoedelijk omdat zij schoolgaande kinderen hebben. Direct gevolgd door de babyboomers (45-65 jarigen).

Het onderzoeksinstituut concludeert:

Uit de analyse van een aantal aspecten van sociale en maatschappelijke participatie komt naar voren dat de sociale samenhang in ons land niet duidelijk afneemt. Het aan- deel dat minstens een keer per week contact heeft met vrienden en familie is over de jaren wat toegenomen. Het aandeel mensen dat vrijwilligerswerk doet of informele hulp verleent is licht afgenomen, evenals het aandeel dat maandelijks deelneemt aan verenigingsactiviteiten.
Tegelijk is uit dit onderzoek opnieuw duidelijk geworden dat de sociale en maatschappelijke participatie van niet-westerse allochtonen, laagopgeleiden en ouderen minder groot is. Vooral niet-westerse allochtonen zijn minder actief in organisaties, als vrijwilliger of als deelnemer aan vereni- gingsactiviteiten. Zij geven daarentegen net zo vaak informele hulp als autochtonen. Een vergelijkbaar beeld komt naar voren bij lager opgeleiden. Ook ouderen participeren wat minder. Zij hebben met name wat minder contacten met vrienden en zijn minder actief in het verenigingsleven.

cc-foto: dpstyles, een bijeenkomst van Twitteraars in Amsterdam 

Geef een reactie

Laatste reacties (36)