58

CBS: Verzorgingsstaat weer duurder

Sociale zekerheid kostte 169 miljard euro, 30 procent van totale inkomsten. Twee derde naar ouderen en zieken. Werklozen kostten 8 miljard

Nederland heeft in 2009 dertig procent van zijn totale inkomsten uitgegeven aan de sociale zekerheid. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)maandag. Het grootste gedeelte van dit geld, twee derde, is besteed aan uitkeringen voor ouderen en zieken.

Door de opgelopen werkeloosheid is het bedrag dat naar WW-uitkeringen is gegeaan het afgelopen jaar het sterkst gestegen, zo meldt het CBS. Ongeveer 8 miljard euro is uitgekeerd aan werklozen. Dat is 1,8 miljard euro meer dan in het jaar daarvoor, maar nog altijd minder dan anderhalf procent van de inkomsten van de staat.

Nederland keert vergeleken met andere Europese land veel geld uit aan sociale-beschermingsuitkeringen. In 2009 ontvingen Nederlanders gemiddeld ruim tienduizend euro. Alleen in Luxemburg en in Zweden is dit bedrag hoger.

Lees meer bij het CBS

Foto: Ecluse (Flickr cc)

Geef een reactie

Laatste reacties (58)