38

CDA en GroenLinks willen recht op meer flexibel werk

Mogelijkheid om thuis te werken en meer flexibele uren moeten vanaf 2014 een recht voor werknemers worden

CDA-Kamerlid Eddy van Hijum en GroenLinks-Kamerlid Linda Voortman willen dat vanaf 2014 werknemers gebruik kunnen maken van de mogelijkheid hun werkweek flexibeler te maken. Is je kind om drie uur klaar op school? Dan kun je hem of haar gewoon even ophalen en thuis bijvoorbeeld verder werken. De Kamerleden dienen hiertoe donderdag een wetsvoorstel in.

Werknemers kunnen nu alleen een verzoek indienen om minder uren te werken. Volgens Voortman komen jonge ouders steeds vaker in de knel, omdat ze geen balans kunnen vinden tussen werk en privé. Voortman:

Het combineren van werk en zorg moet beter bespreekbaar worden op de werkvloer. Jonge ouders komen steeds vaker in de knel. Onder alleenstaande ouders loopt de arbeidsparticipatie het snelst terug. Zij moeten meer mogelijkheden krijgen voor een goede balans tussen werk en privé, zodat zij zich niet gedwongen voelen minder te gaan werken.”

De werkgever kan in de nieuwe opzet een verzoek voor aan schooltijden aangepaste werktijden of een dag thuiswerken niet zomaar weigeren.

Donderdag dienen Van Hijum en Voortman hun wetsvoorstel in, zodat de Kamer er na het zomerreces snel over kan praten. Volgend jaar kan de wet dan al van kracht worden.

Van Hijum:

Door de mogelijkheden voor flexibel werk te vergroten, wordt het niet alleen voor ouders, maar ook voor mantelzorgers makkelijker om naast hun zorgtaken hun werk te blijven doen.

GroenLinks: GroenLinks en CDA willen verzoekrecht op thuiswerken voor 1 januari 2014 invoeren

Geef een reactie

Laatste reacties (38)