11

CDA scherpt verkiezingsprogramma aan

Sneller verhogen AOW-leeftijd krijgt steun en basisbeurs moet volledig behouden blijven

Het CDA verkiezingsprogramma is vrijdagavond nog iets bijgesteld. Een voorstel om de AOW-leeftijd sneller te verhogen kreeg ruimte steun. Daarmee kiezen de leden voor het eerdere standpunt om de AOW-leeftijd in 2015 naar 66 jaar te laten stijgen en in 2020 naar 67 jaar.

Eerder wees de partijtop de wijziging van het verkiezingsprogramma af omdat het CDA in de Kunduz-coalitie heeft ingestemd met een stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd naar 66 jaar in 2019. 

Ook werd vrijdagavond een motie aangenomen voor het behoud van de basisbeurs voor bachelor- en de masterstudenten. In het conceptprogramma werd alleen nog maar de bachelorfase genoemd. Voor de masterfase zou dan een ‘sociaal leenstelsel’ moeten komen, maar daar was het CDJA niet mee eens. Ze diende een motie in die door meer dan tachtig procent van de leden werd gesteund.  

De discussie over ontwikkelingshulp verliep nog altijd moeizaam. Zaterdag stemde de leden uiteindelijk toch vast te houden aan de 0,7 procent van het bruto binnenlands product als bijdrage voor ontwikkelingssamenwerking.

Metro-Nieuws: CDA kiest toch voor volledige basisbeurs

Geef een reactie

Laatste reacties (11)