170

CDA-VVD fail: Omstreden gratis heroïne-project uiterst succesvol

CDA en VVD hielden in vorige eeuw invoering jarenlang tegen … Tien jaar praktijkervaring nu: Criminaliteit fors afgenomen … Geen nieuwe verslaafden … Junks knappen op

Een omstreden methode waarbij aan heroïne-verslaafden die niet in staat zijn af te kicken gratis heroïne wordt verstrekt, blijkt uiterst succesvol. De D66-wethouder in Utrecht is zo over het project te spreken dat de start van het project, tien jaar geleden, met een jubileumfeest wil vieren.

Het was D66-minister Els Borst die het project onder Paars door de Kamer wist loodsen, na jarenlang verzet door CDA en VVD. De partijen vreesden onder meer dat door het project het aantal verslaafden alleen maar zou toenemen. Het CDA uitte ook principiële bezwaren. Voor de christendemocraten was het onoverkomelijk dat het doel van het project niet het afkicken was maar het verbeteren van de levensomstandigheden van verslaafden.

CDA-woordvoerder Van de Camp zei in 1996 nog:

“Ik ben daarvan geschrokken. Het project moet wèl gericht zijn op afkicken. Iets anders is of het daar werkelijk toe leidt. Maar deze kwestie ligt in mijn fractie zo precair, dat wij na deze opmerking van minister Borst een nieuwe afweging willen maken.” 

De partij werkte samen met de VVD de invoering van de aanpak tegen. Uiteindelijk is in 2006 heroïne door de overheid erkend als medicijn voor langdurig verslaafden.

De Volkskrant bericht vandaag hoe succesvol de verstrekking werkt in Utrecht:

De verstrekking van heroïne aan langdurig verslaafden heeft Utrecht veel goed gedaan, zegt wethouder Victor Everhardt (D66). Hij wil daarom het 10-jarig jubileum van het experiment uitgebreid vieren. ‘De criminaliteit en overlast van deze groep verslaafden is enorm afgenomen en de verslaafden zijn er beter van geworden. Utrecht is zichtbaar beter geworden van dit project.’
Nederland telt nu zeventien klinieken in vijftien steden waar gezamenlijk aan ongeveer zevenhonderd langdurig verslaafden heroïne wordt verstrekt.

De PVV, die thans onderhandelt over het delen van de regerinsgmacht wil de klok terugdraaien en de vrije verstrekking van heroïne stopzetten. De partij wil verslaafden gedwongen laten afkicken, een standpunt dat in de jaren tachtig van de vorige eeuw bij meer partijen populair was maar keer op keer niet bleek te werken.

De Volkskrant: Aanpak met gratis heroïne is succesvol

Trouw: CDA en VVD remmen proef met heroïne-verstrekking af (1996)

PVV: Verslaafde verplicht afkicken in Rijkswerkinrichting

cc-foto: Ramon Llorensi. Een heroïneverslaafde in Barcelona, 2007. Een straatbeeld dat in Nederlandse steden in de laatste decennia van de vorige eeuw zeer gebruikelijk was. Pogingen om het gebruik van straat te halen werden geblokkeerd door CDA en VVD.

Geef een reactie

Laatste reacties (170)