8

Chemours wil onderzoek naar kankerverwekkend GenX tegenhouden

Het Dordtse chemiebedrijf Chemours (voorheen DuPont) tracht nieuw onderzoek naar de kankerverwekkende eigenschappen van GenX tegen te houden. ECHA (European Chemicals Agency), de waakhond van de Europese Unie voor chemische stoffen, eist dat Chemours verder onderzoek doet naar de gevaren voor de volksgezondheid. Chemours dat GenX zegt met de afwijzing “onwenselijk dierenleed” te willen voorkomen.

Rijnmond meldt:

De schadelijkheid van GenX werd eerder al aangetoond na onderzoek onder knaagdieren. Ratten kregen onder meer levertumoren. Die dieren werden volgens de woordvoerder aan een “onrealistisch hoge doses” blootgesteld. Daarbij zou de uitkomst niet relevant zijn voor mensen, omdat de substantie zich bij personen anders gedraagt. “Als iemand dertig ton met GenX-verontreinigde grond eet, krijg je pas hetzelfde effect als bij knaagdieren.”

Het bedrijf wil ook geen nieuw onderzoek doen onder het personeel. Chemours stelt dat het niet nodig is, ECHA vindt dat het vorige onderzoek niet grondig genoeg is uitgevoerd omdat alleen is gekeken naar de gevolgen op korte termijn. Chemours is in beroep gegaan tegen de eis van ECHA. Een beslissing in die zaak wordt pas na juni 2020 verwacht.

In juni besloot ECHA GenX aan te merken als Zeer Zorgwekkende Stof (ZZS). De overheidsdienst voor het milieu RIVM legt uit:

De ZZS zeer zorgwekkende stoffen status van deze GenX stoffen zorgt ervoor dat bedrijven de uitstoot van deze stoffen moeten voorkomen. Als dat niet haalbaar is, moeten zij de uitstoot zoveel mogelijk beperken (minimalisatieverplichting). Het bevoegd gezag neemt in de vergunning voorschriften op voor beperking van de uitstoot en continue verbetering. Hierbij geldt dat een bedrijf iedere 5 jaar een ‘minimalisatiescan’ moet uitvoeren waarin gekeken wordt of emissies verder kunnen worden teruggebracht.

Onderzoeksprogramma ZEMBLA heeft uitgebreid bericht over de praktijken van Chemours, zoals dat GenX door de uitstoot en lozingen van het bedrijf wordt aangetroffen in het drinkwater, niet alleen in Dordrecht en omgeving maar ook in bijvoorbeeld Den Haag en Zoetermeer.

cc-foto: Tatiana Bulyonkova

Geef een reactie

Laatste reacties (8)