5

Code oranje voor Nederlands groenbeleid

Planbureau voor de Leefomgeving: kortetermijnvisie en achterblijven duurzame maatregelen maken Nederland kwetsbaar

Het Planbureau voor de Leefomgeving publiceerde maandag een kritisch rapport over het Nederlandse milieubeleid. Het 72 pagina’s tellende document getiteld ‘Wissels Omzetten’ heeft als doel een maatschappelijk debat los te maken over de toekomst van ons milieubeleid. Het PBL concludeert dat Nederland op veel terreinen achteraan hobbelt en dat de overheid niet altijd doordrongen lijkt van de noodzaak van duurzaam milieubeleid.

In de jaren negentig moest de overheid burgers en bedrijven wakker schudden; nu lijkt het omgekeerde het geval te zijn

Het rapport meldt verder dat overheden een effectief milieubeleid soms zelfs effectief tegenwerken:

Het IMF wijst op de 1.900 miljard dollar aan milieuschadelijke subsidies en belastingvoordelen die burgers en bedrijven juist stimuleren tot milieuschadelijk gedrag. Het PBL heeft berekend dat de omvang van deze subsidies en belastingvoordelen voor Nederland tussen de 5 en 10 miljard euro per jaar ligt.

Het rapport hekelt de kortetermijnvisie van de afgelopen kabinetten en het achterblijven van langetermijnmaatregelen. Ook spreekt het van een technologische achterstand ten opzichte van bedrijven, wat overheidsbeleid kwetsbaar maakt voor lobby-invloeden. Tel daar de toenemende maatschappelijke invloed van klimaatsceptici en cynici bij op en wat overblijft is een niet-duurzaam en kwetsbaar Nederland.

In het rapport wordt een aantal suggesties gedaan voor een succesvol milieubeleid, waaronder een nieuw gasbatenfonds, meer nadruk op handhaving van milieuregels en het verhogen van de bewustwording van de urgentie van klimaatproblematiek onder de bevolking.

NOS: ‘Milieubeleid moet aangepast

Geef een reactie

Laatste reacties (5)