26

College Amsterdam stemt in met afschieten damherten

Actief beheer van herstenstand binnenkort waarschijnlijk mogelijk ... Afschieten herten 'nodig' om dood door voedseltekort te voorkomen

Binnenkort mogen damherten in de Waterleidingduinen worden afgeschoten. Dat heeft de gemeente Amsterdam besloten. Het college van B en W is akkoord gegaan met het actieve beheer van de hertenstand bij Zandvoort, omdat de populatie te groot is. Alleen de gemeenteraad moet nog instemmen met het voorstel.

Met actief beheer hoopt het college de overlast van damherten te beperken, zoals schade aan de natuur. Ook wil de gemeente zo het dierenwelzijn verbeteren. Het aantal damherten is de laatste jaren namelijk fors toegenomen, sinds 2011 met ongeveer 550 tot circa 2000 dit voorjaar. Het gevolg: afgelopen winter stierven 200 dieren door voedselgebrek. Als ze niet worden afgeschoten is de verwachting dat dit aantal de komende jaren zal verviervoudigen.

De beheerder van het gebied, Waternet, onderzoekt momenteel ook de mogelijkheden om damherten te vangen en te verhuizen naar natuurgebieden elders in Europa. De benodigde vergunning voor het afschieten van de dieren worden echter op korte termijn aangevraagd bij de provincies Noord- en Zuid-Holland.

Trouw: College Amsterdam voor afschot damherten

cc-foto: Rob van Hilten

Geef een reactie

Laatste reacties (26)